Naderend pensioen

“Vroeger” was pensioen gewoon geregeld. Maar die tijd is voorbij. Tegenwoordig moeten er bij een aankomend pensioen allerlei keuzes gemaakt worden.

Je medewerkers zitten met vragen als ‘Moet ik bijsparen?’, ‘Moet ik mij aanvullend verzekeren?’, ‘Moet ik mij nog ergens aanmelden?’, ‘Kan ik beleggingskeuzes maken?’ en ‘Kan ik misschien eerder stoppen met werken?’.

Financieel inZicht bij naderend pensioen

Met Financieel inZicht bij naderend pensioen worden werknemers geholpen grip te organiseren op hun pensioensituatie. Dat kan bij jou op de zaak, online of op een locatie die we samen kiezen.

We bieden het volgende aan:

  • We bespreken de bestaande pensioenregeling met werknemers, lichten die toe en berekenen wat zij aan pensioen krijgen.
  • We kunnen een stap verder gaan door niet alleen naar het bruto pensioen te kijken, maar ook te berekenen wat de werknemer hier netto aan overhoudt. Daarbij kijken we naar de gehele financiële positie, inclusief lopende verzekeringen, hypotheek, opgespaard vermogen en bezit.
  • Wij houden daarbij ook rekening met mogelijk eerder opgebouwde rechten bij vorige werkgevers en andere vermogensbestanddelen die voor aanvullend inkomen kunnen zorgen. Ook krijgen medewerkers inzicht in het nabestaandenpensioen in geval van overlijden voor de pensioendatum en in de periode daarna.


Met Financieel inZicht bij naderend pensioen weten medewerkers wat ze aan pensioen kunnen verwachten. We bespreken met hen welke keuzes zij kunnen maken en helpen hen de juiste stappen te zetten.

De voordelen van onze aanpak

De werkgever heeft de zorgplicht om werknemers op individueel niveau te informeren over hun pensioenregeling. Planners van Waarde kan deze informatievoorziening naar de werknemers van je overnemen. Dat is voor de werkgever een zorg minder.

Daarnaast weten werknemers waar ze aan toe zijn en zijn ze in staat om keuzes te maken die voor hen belangrijk zijn, bijvoorbeeld eerder stoppen met werken. Dat geeft hen zekerheid en rust.

Hebben we je interesse gewekt? Neem dan even contact op, dan bespreken we de mogelijkheden. Bekijk ook onze brochure.

Onzekerheid bij dreigend ontslag

In onzekere tijden, zoals bij een dreigend ontslag, maken werknemers zich zorgen over de financiële huishouding en hun toekomst. Ze zitten met vragen als ‘Waar heb ik recht op als ik werkloos wordt?’, ‘Wat betekent dat voor mijn gezin en mijn financiële toekomst?’ en ‘Wat zijn de gevolgen voor mijn pensioenrechten en andere risico’s?’.

Ontslag

Onzekerheid bij langdurige ziekte

De kans op arbeidsongeschiktheid is voor iedere werknemer tot zeven keer groter dan de kans op overlijden. Jaarlijks belanden zo’n 40.000 mensen in de WIA. Als jouw medewerker dit overkomt, zal hij vragen hebben als ‘Waar heb ik recht op?, ‘Wat is er collectief via de werkgever geregeld?’ en ‘Hoe pakt dit financieel voor mij en mijn gezin uit?’. Het inkomensscenario is afhankelijk van ondermeer de mate van loonverlies, de mate waarin je vervangend werk kan doen, de flexibiliteit van de werkgever en kansen op de arbeidsmarkt.

Langdurige ziekte

Onzekerheid over het pensioen

“Vroeger” was pensioen gewoon geregeld. Maar die tijd is voorbij. Tegenwoordig moeten er bij een aankomend pensioen allerlei keuzes gemaakt worden.

Je medewerkers zitten met vragen als ‘Moet ik bijsparen?’, ‘Moet ik mij aanvullend verzekeren?’, ‘Moet ik mij nog ergens aanmelden?’, ‘Kan ik beleggingskeuzes maken?’ en ‘Kan ik misschien eerder stoppen met werken?’.

Naderend pensioen

Onzekerheid bij overlijden

Als een naaste van jouw werknemer komt te overlijden, kan dat voor hem grote zorgen met zich meebrengen. Er rijzen vragen als ‘Wat betekent dat voor mijn financiële toekomst?’ en ‘ Wat zijn de gevolgen voor mijn huidige inkomen en pensioen?’.

Overlijden