Overlijden

Als een naaste van jouw werknemer komt te overlijden, kan dat voor hem grote zorgen met zich meebrengen. Er rijzen vragen als ‘Wat betekent dat voor mijn financiële toekomst?’ en ‘ Wat zijn de gevolgen voor mijn huidige inkomen en pensioen?’.

Dit soort vragen kunnen bij jouw werknemer stress of onzekerheid veroorzaken, met mogelijk negatieve gevolgen voor jou als werkgever. Planners van Waarde kan hem helpen om grip te organiseren op de toekomst.

Financieel inZicht bij overlijden

Het uitgangspunt is dat wij je medewerker inzicht geven in zijn financiële toekomst. Dat kan bij jou op de zaak, online of op een locatie die we samen kiezen.

  • Om je medewerker goed te kunnen begeleiden, hebben wij in eerste instantie
    (financiële) informatie nodig. Deze informatie vragen wij vooraf op. Daarnaast maken wij gebruik van handige externe bronnen zoals www.mijnpensioenoverzicht.nl en www.mijnoverheid.nl . Dit vormt al een goede basis.
    Om ons advies nog persoonlijker te maken, vragen wij tevens vooraf informatie bij de betrokken medewerker op over o.a. hypotheek, overige financieringen, vermogen, lijfrente- en opbouwproducten en particulier afgesloten verzekeringsoplossingen.
  • Daarna analyseren we alle informatie. Dat is de basis van het intakegesprek. Al tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op de wensen en doelstellingen van je medewerker. Door middel van visuele effecten en cijfers krijgt jouw medewerker meteen inzicht in de financiële toekomst.


De voordelen van onze aanpak

Het voordeel van onze aanpak is allereerst dat je medewerker minder stress of onzekerheid over financiën zal ervaren, omdat de gevolgen van het overlijden op zijn specifieke situatie volledig inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast heeft onze aanpak als effect dat je medewerker veel efficiënter kan werken aan een nieuwe toekomst. Immers, hij heeft volledig in beeld wat de gevolgen van het overlijden zijn. Hij weet precies welke oplossingen voorhanden zijn en welk salaris en (nabestaanden-)pensioen nog beschikbaar is om wensen en doelen te kunnen realiseren. Dit bezorgt hem inzicht, mogelijke oplossingen en rust. Jou als werkgever bezorgt het bijdrage in het terugbrengen van de zorgen die jouw medewerker op dat moment in zijn leven ervaart.

Hebben we je interesse gewekt? Neem dan even contact op, dan bespreken we de mogelijkheden. Bekijk ook onze brochure.

Onzekerheid bij dreigend ontslag

In onzekere tijden, zoals bij een dreigend ontslag, maken werknemers zich zorgen over de financiële huishouding en hun toekomst. Ze zitten met vragen als ‘Waar heb ik recht op als ik werkloos wordt?’, ‘Wat betekent dat voor mijn gezin en mijn financiële toekomst?’ en ‘Wat zijn de gevolgen voor mijn pensioenrechten en andere risico’s?’.

Ontslag

Onzekerheid bij langdurige ziekte

De kans op arbeidsongeschiktheid is voor iedere werknemer tot zeven keer groter dan de kans op overlijden. Jaarlijks belanden zo’n 40.000 mensen in de WIA. Als jouw medewerker dit overkomt, zal hij vragen hebben als ‘Waar heb ik recht op?, ‘Wat is er collectief via de werkgever geregeld?’ en ‘Hoe pakt dit financieel voor mij en mijn gezin uit?’. Het inkomensscenario is afhankelijk van ondermeer de mate van loonverlies, de mate waarin je vervangend werk kan doen, de flexibiliteit van de werkgever en kansen op de arbeidsmarkt.

Langdurige ziekte

Onzekerheid over het pensioen

“Vroeger” was pensioen gewoon geregeld. Maar die tijd is voorbij. Tegenwoordig moeten er bij een aankomend pensioen allerlei keuzes gemaakt worden.

Je medewerkers zitten met vragen als ‘Moet ik bijsparen?’, ‘Moet ik mij aanvullend verzekeren?’, ‘Moet ik mij nog ergens aanmelden?’, ‘Kan ik beleggingskeuzes maken?’ en ‘Kan ik misschien eerder stoppen met werken?’.

Naderend pensioen

Onzekerheid bij overlijden

Als een naaste van jouw werknemer komt te overlijden, kan dat voor hem grote zorgen met zich meebrengen. Er rijzen vragen als ‘Wat betekent dat voor mijn financiële toekomst?’ en ‘ Wat zijn de gevolgen voor mijn huidige inkomen en pensioen?’.

Overlijden