Vastgoed als onderdeel van je gespreide beleggingsportefeuille

Naast aandelen, obligaties en sparen is vastgoed een steeds belangrijker wordende beleggingscategorie. Met name de laatste jaren zie je dat vastgoed snel aan populariteit heeft gewonnen, zowel onder professionele-  als onder particuliere beleggers. In dit artikel gaan we in op wat er zoal komt kijken bij het beleggen in vastgoed.

Vastgoed als beleggingscategorie
De reden dat vastgoed steeds populairder wordt als beleggingscategorie, kan voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan de dalende rente. Hierdoor kan vastgoed tegen zeer gunstige rentecondities gefinancierd worden. De stijgende vastgoedprijzen dragen natuurlijk ook bij aan de populariteit van vastgoed als beleggingsobject, evenals de huurinkomsten, die vaak als stabiele inkomstenbron worden gezien. Daarnaast zijn beleggers op zoek naar een beter rendement dan op de spaarrekening. Mede door de dalende rente zien zij vastgoed vaak als een stabiele en veilige belegging.

Hoe is dat rendement opgebouwd?

Indirect rendement: 
Hierbij praten we over de waardevermeerdering van het beleggingspand die gedurende een bepaalde periode wordt behaald. Bijvoorbeeld de winst die je maakt als belegger als je het beleggingspand weer verkoopt. Als de waarde van het beleggingspand bij verkoop hoger is dan toen je het kocht, noemen we dat indirect rendement.

Direct rendement:
Het direct rendement bestaat uit de bruto huurinkomsten, te verminderen met de kosten die je moet maken voor het vastgoed zoals rente, aflossing, belastingen, onderhoud en verzekeringspremies. Wat je onder aan de streep overhoudt is het directe rendement.

Relatie beleggingen en vastgoed:
De beweeglijkheid van vastgoed is volgens een aantal studies in vergelijking met vooral aandelen beperkt. Daarnaast is de samenhang van met name niet beursgenoteerd vastgoed met aandelen laag. In het kader van de spreiding laat niet beursgenoteerd vastgoed zich dus goed combineren met aandelen. Bovendien is algemeen bekend dat vastgoed beter bestand is tegen inflatie dan de andere beleggingscategorieën, omdat de inkomsten uit vastgoed vaak via indexatieclausules in huurcontracten meegroeien met de inflatiecijfers.

Hoeveel vastgoed aanhouden?
Over het algemeen adviseren banken om tussen de 5% en 10% van het totale belegde vermogen in vastgoed aan te houden. Deze percentages worden vaak ook door grote institutionele beleggers in vastgoed geïnvesteerd.
Belangrijk is dat er geen standaard oplossing bestaat voor de verdeling van het vermogen van onze klanten over de verschillende beleggingscategorieën zoals bijv. aandelen, obligaties, sparen en vastgoed. De verdeling hangt in belangrijke mate ook af van hoe dit in de totale vermogensplanning van een klant past. Hierbij kijken we niet alleen naar het gewenste rendement, maar ook nadrukkelijk naar de risico’s, de ervaring die een klant heeft met vastgoed en de alternatieven.

Directe en indirecte vastgoedbeleggingen
Je kunt als belegger zelf direct een pand aankopen. Maar, dat is niet voor iedereen weggelegd. Als je geen of weinig ervaring hebt met het beheren van vastgoed, kan het soms tegenvallen. Net als bij je eigen woning gaat er wel eens wat stuk en hoe zit het met vergunningen en achterstallig onderhoud? Doe je dat zelf of besteed je dat uit?
Je kunt ook kiezen voor een indirecte vorm van beleggen in vastgoed. Daarbij investeer je bijvoorbeeld in een fonds dat deze zaken voor je regelt en je verder weinig omkijken hebt naar je vastgoedbelegging. Voor beide vormen is wat te zeggen, maar denk daar goed over na en spar met jouw Financieel Planner over deze vraagstukken. Wij kennen de markt en kunnen je passend adviseren.

Conclusies met betrekking vermogensverdeling (asset allocatie):
● Beleggers zijn op zoek naar meer stabiliteit in hun beleggingsportefeuille;
● Vastgoed kan zorgen voor meer stabiele inkomsten en kan goed bestand zijn tegen inflatie;
● Vastgoed heeft een lage correlatie met andere beleggingscategorieën en vermindert dus je risico;
● Kijk ook goed naar het soort vastgoed waarin je belegt. Commercieel vastgoed heeft doorgaans een hoger risicoprofiel dan bijvoorbeeld verhuur van appartementen;

● Beleggen in vastgoed is niet voor iedereen weggelegd. Spar hierover met je adviseur;

Wil je direct of indirect in vastgoed beleggen?
Al met al is het opnemen van vastgoed in de beleggingsportefeuille gezien het bovenstaande geen vreemde gedachte. Je totale vermogenspositie en de ervaring die je hebt met vastgoed, kunnen bepalend zijn. Een verstandige belegger kiest in ieder geval voor spreiding binnen zijn totale beleggingsportefeuille, met een evenwichtige verdeling en stabiel rendement.

« Terug naar overzicht