Pensioen. Dat regel je later wel. Maar je partner dan?

Als startend ondernemer denk je niet direct aan pensioenopbouw. Je bedrijf moet worden opgebouwd en er moet vlees op de botten komen. Logisch en vaak terecht. Maar hoe zit het dan met je partnerpensioen?

Startende ondernemer
Start je als ondernemer vanuit een loondienstverband, dan stopt je pensioenopbouw op het moment dat je de deur bij je werkgever definitief dicht doet. Wat is gespaard blijft bewaard, maar dat geldt mogelijk niet voor je partnerpensioen. Je partner- en je wezenpensioen komen per direct geheel of gedeeltelijk te vervallen. Wat er precies gebeurt is afhankelijk van je pensioenregeling, maar één ding is zeker: de voorziening voor je partner en kinderen, als jou wat gebeurt, verslechtert of vervalt.

Zoals je vanaf het begin van je ondernemerschap bijv. je aansprakelijkheid verzekert, zou je de zorg voor je nabestaanden ook direct moeten regelen. Dat kan eenvoudig met een overlijdensrisicoverzekering waarbij de premies heel betaalbaar zijn. Daarom is ons advies: ben je ondernemer en heb je een gezin, besteed hier dan aandacht aan. Ook wanneer je net start als ondernemer.

Geen pensioen meer in Eigen Beheer. Maar mijn partnerpensioen dan?
Veel DGA’s hebben hun pensioen de laatste drie jaar afgekocht of omgezet in een Ouderdagsverplichting. Wat vaak wordt vergeten is dat dit gevolgen heeft voor het nabestaandenpensioen. Misschien lijkt dat niet van belang omdat de partner toch de aandelen van de BV erft (of niet natuurlijk). Maar fiscaal is er wel degelijk wat veranderd. Bij overlijden van de DGA met een pensioentoezegging in de BV zou de partner recht hebben op een partnerpensioen. Over de uitkering zou de partner Inkomstenbelasting moeten betalen, maar direct bij het ingaan van het partnerpensioen ontstond er een verplichting in de BV die vaak vele malen hoger was dan de verplichting van het ouderdomspensioen. De groei van de verplichting kwam ten laste van de winst en de waarde van de aandelen daalde wat een verlaging van erfbelasting tot gevolg had.

Nu deze toezegging is vervallen is de partner mogelijk afhankelijk van de waarde van de onderneming en moet er rekening worden gehouden met de erfbelastingsclaim.

Vaak horen wij dat dat vast wel ruim voldoende is. Maar óf dat zo is zou je ook eens kunnen laten berekenen. Hoe waardevast is je onderneming? Het huidige Corona tijdperk leert ons dat sommige vanzelfsprekendheden echt niet altijd op gaan. Ook voor de DGA geldt: kijk eens naar je partnerpensioen. Een tekort is vaak eenvoudig op te lossen en de kosten zijn relatief laag.

Je bedrijf heeft waarde; de verzorging van de partner en kinderen is waardevol.

« Terug naar overzicht