Belastingtrucs van de overheid

Zodra nieuwe wetgeving op financieel gebied wordt geïntroduceerd, of zodra er ongewenste situaties ontstaan als gevolg van marktomstandigheden (lees lage rente), ontstaan er creatieve oplossingen door dito adviseurs. De ene adviseur zoekt hierbij fiscaal de grens op van het toelaatbare en de andere houdt wat meer marge aan. Dit alles gebeurt in het belang van hun relaties. Het verweer van de Belastingdienst is regelmatig: “Dit is een fiscale truc, alleen maar met als doel om belasting te besparen”. Laten we dit verweer even vasthouden voor het vervolg.

Een discussie die al lang loopt is de verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek. Vanaf 2001 is hier al veel aan gesleuteld. Introductie van de maximale aftrekduur van dertig jaar, overwaarde die bij verhuizing “moet” worden ingebracht voor behoud renteaftrek, een verplichte aflossing in maximaal dertig jaar voor eerste en/of hogere financieringen, zijn een paar voorbeelden. De hypotheekrente zelf is lang buiten schot gebleven. Tot 2013. Maar je werd gerustgesteld, de afbouw zou met 0,5% per jaar worden afgebouwd van maximaal 52% tot 38% in 2041.

Afbouw hypotheekrenteaftrek

Tot 2020. De afbouw kon ook wel wat sneller en inmiddels wordt de aftrek voor jou versneld beperkt met 3% per jaar tot 37,1% per 1-1-2023. Dat is achttien jaar tijdwinst voor de overheid. Overigens geldt voor de bijtelling van het eigenwoningforfait het gewone inkomstenbelastingtarief dat kan oplopen tot 49,5% (cijfers 2021). Dat is een mooie fiscale belastingtruc van de overheid. Eerst een beperkte afbouw introduceren en kort daarna een versnelling toepassen met als doel om belastingteruggave te besparen. Dat smaakt naar meer.

Afbouw zelfstandigenaftrek

We nemen nu als voorbeeld de introductie van de stapsgewijze afbouw van de zelfstandigenaftrek die per 1-1-2020 is geïntroduceerd voor ondernemers, waaronder ook zzp’ers.  Door de afbouw van € 250 per jaar bij aanvang, zou de zelfstandigenaftrek in 2028 nog € 5.000 bedragen. Wederom een geruststelling voor jou als ondernemer, want de impact is beperkt. Toch? Maar inmiddels is op Prinsjesdag 2020 bekend geworden dat ook deze afbouw al na één jaar versneld wordt afgebouwd in verschillende stappen. Wederom een mooie fiscale belastingtruc van de overheid. Eerst een beperkte afbouw introduceren en kort daarna de afbouw versnellen met als doel om ….. inderdaad.

Nu we weten dat de overheid deze fiscale belastingtrucs toepast, kun je je ook afvragen wat mogelijk nog meer in het verschiet ligt.

Versnelde bijtelling eigenwoningforfait?

De overheid heeft altijd gestimuleerd om je hypotheek af te lossen, hetzij regulier met een vast aflosschema of met extra aflossingen uit spaargeld. De “Wet Hillen” is lang geleden geïntroduceerd en had tot gevolg dat uiteindelijk geen bijtelling van het eigenwoningforfait meer geldt als de hypotheek is afgelost. Deze regeling is per 1-1-2019 afgeschaft en vanaf dan geldt per jaar een beperkte bijtelling van 1/30 deel van het eigenwoningforfait. In dertig jaar wordt zodoende weer een volledige bijtelling opgebouwd.

Waar hebben we dit toch eerder gezien? We starten met een beperkte afbouw, in dit geval bijtelling en daarna……….. Wordt dit de volgende fiscale belastingtruc?

Moeten we dan niet meer (extra) gaan aflossen op de hypotheek? Dat is en blijft maatwerk en zal volgens ons per situatie beoordeeld moeten worden op basis van een integrale aanpak. Zie hiervoor ook ons artikel uit de vorige nieuwsbrief. Hierbij kunnen we ons vaak alleen baseren op de fiscale regels die bekend zijn en dat is logisch.

Wij begrijpen heel goed dat de overheid tegenover deze terechte of onterechte beperkende maatregelen, compenserende maatregelen heeft getroffen. Toch kan het je helpen om bij een volgende beslissing over wel, niet of deels aflossen van de hypotheek mee te laten wegen of aflossen financieel nog steeds interessant is als onverhoopt toch een versnelling van de bijtelling van het eigenwoningforfait volgt. We helpen je graag met het nemen van de juiste keuzes die voor jou van waarde zijn.

« Terug naar overzicht