Pensioen voor de ondernemer

De meeste ondernemers zijn niet verplicht om pensioen op te bouwen. Het is echter wel van belang om uit te zoeken of je verplicht bent pensioen op te bouwen want er zijn uitzonderingen. Door e.e.a. goed te regelen en uit te zoeken voorkom je vervelende situaties en boetes.

Stel dat er voor jou geen verplichting geldt, dan is het toch goed eens na te denken over je pensioen. In het algemeen gaat het dan over twee basale vragen: ‘Hoe kan ik optimaal sparen voor later?’ en ‘Hoe kan ik het risico bij overlijden afdekken? Je hebt immers geen weduwen en wezenpensioen geregeld…’

Sparen voor later

Het pensioen van een ondernemer bestaat vaak uit verschillende onderdelen. Denk aan vermogen in het eigen bedrijf, sparen of beleggen in privé of in de onderneming, lijfrentemogelijkheden, of voor een DGA, een eigen pensioenregeling. Het is de kunst om als ondernemer uit deze onderdelen de juiste mix te kiezen. Argumenten als rendement, flexibiliteit, zekerheid en spreiding, maar ook de fiscaliteit spelen voor iedere ondernemer een verschillende rol. Het is voor een ondernemer van belang om zich goed te laten adviseren. Na het bespreken van alle mogelijkheden kunnen passende keuzes worden gemaakt.

Risico’s afdekken

Bij pensioen wordt vaak het risico van overlijden vergeten. Wanneer een ondernemer komt te overlijden en een partner en/of kinderen achterlaat, zijn er vaak grote bedragen nodig om gedurende lange tijd het inkomen aan te vullen. Over het algemeen is dit tegen redelijke kosten goed te verzekeren. Laat eens uitrekenen wat jouw nabestaanden aan inkomen nodig hebben om onbezorgd verder te kunnen leven en wat daarvoor aan vermogen nodig is. Daarna kun je bepalen of en hoe je dit risico wilt verzekeren.

Marcel Hillekens - Planners van Waarde

Waarmee kunnen we je helpen?

Elke situatie is anders en elke wens is persoonlijk. Een aantal vragen rondom het opbouwen van pensioen als ondernemer komt regelmatig terug. Op deze vragen geven we onderstaand een antwoord. Neem gerust en vrijblijvend contact met onze financieel planners op om jouw situatie te bespreken. Je kunt een pensioenplanner bij jou in de buurt vinden via het overzicht onderaan deze pagina of via onze planners pagina.

Veelgestelde vragen over het pensioen van de ondernemer

Als DGA ben je werknemer bij jouw BV. In die hoedanigheid kun je jezelf vanuit de BV een pensioen toezeggen. De BV is dan verplicht om het pensioen onder te brengen bij een verzekeraar. Het voordeel hiervan is dat het pensioen buiten de onderneming wordt gebracht en kan worden beschermd tegen het faillissementsrisico.

De kosten van de pensioenregeling komen ten laste van de winst. Met de inleg kun je sparen of beleggen om een pensioenkapitaal op te bouwen. Op de pensioendatum koop je een vaste uitkering aan of ontvang je jaarlijks een uitkering. Op deze manier kan je binnen de fiscale regels maximale flexibiliteit inbouwen. Het is mogelijk de inleg te verzekeren tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. De verzekeraar neemt bij langdurige ziekte de inleg van de premie over. Daarnaast kan je in de regeling het partner- of wezenpensioen meeverzekeren. Een pensioenregeling voor een DGA kan aantrekkelijk zijn, maar moet passen binnen het totaal van vermogensopbouw en risicobeperking.

Met sparen en/of beleggen in de vorm van een lijfrente, kun je je spaarbedragen tot een bepaald maximum aftrekken middels de opgave inkomstenbelasting. Het kapitaal dat zo opgebouwd wordt moet rond de pensioendatum gebruikt worden voor de aankoop van een periodieke uitkering. Binnen een lijfrente oplossing kun je het inkomen van de partner veiligstellen. Het voordeel van de lijfrente is het uitstellen van belastingbetaling en mogelijk een tariefvoordeel. Daarbij wordt het gespaarde lijfrentevermogen niet meegeteld bij de vermogensrendementsheffing. Of sparen of beleggen beter bij je past, is afhankelijk van jouw specifieke situatie.
Dat is afhankelijk van jouw pensioenregeling. Door onder andere de stijgende kosten, langere levensverwachting van mensen, minder werkenden en meer pensioengerechtigden en de huidige lage rente zie je dat pensioenen steeds minder gegarandeerd zijn. Begin dus tijdig met het zelf regelen van flexibele pensioenmogelijkheden.

Opgebouwde pensioenen blijven staan bij de pensioenuitvoerder waar het pensioen is opgebouwd. Eventuele indexaties binnen het fonds, of verlagingen i.v.m. de dekkingsgraad, gelden ook voor jou.

Het is niet mogelijk om je pensioen bij de pensioenuitvoerder weg te halen. Het partner en wezenpensioen kan geheel of gedeeltelijk komen te vervallen. Of dit voor jou van toepassing is, is per pensioenregeling verschillend. Een korte pensioencheck kan je hier duidelijkheid in geven.

Aankoop van onroerend goed kan een prima vorm zijn van vermogensopbouw. Het is een belegging met een te verwachten rendement uit huur en waardestijging. Maar wat vaak wordt vergeten is dat er in principe sprake is van een eenzijdige belegging, wat risico verhogend werkt. Daarom is het van belang een goede afweging te maken tussen het gewenste rendement, risico en zekerheid. Aankoop van onroerend goed kan prima passen binnen de juiste mix van vermogensopbouw.

Een veel gehoorde opmerking. Wanneer de waarde van je bedrijf zich goed ontwikkelt en wanneer je het rond de pensioendatum goed kunt verkopen, dan is het een terechte opmerking. Maar kun je daar zo zeker van zijn? Blijft het de onderneming voor de wind gaan en vind je straks de juiste koper? Of neemt de volgende generatie het roer over? Wat betekent dit dan voor je pensioen?

Ervaring leert dat het vermogen in het bedrijf er soms moeilijk uit te halen is. Alle reden dus om dit onderwerp serieus te nemen. Wij gaan er graag met jou over in gesprek.

De meeste ondernemers zijn niet verplicht om pensioen op te bouwen. Het is echter wel van belang om uit te zoeken of je verplicht bent pensioen op te bouwen, want er zijn uitzonderingen. Door e.e.a. goed te regelen en uit te zoeken voorkom je vervelende situaties en boetes. Stel dat er voor jou geen verplichting geldt, dan is het toch goed om eens na te denken over je pensioen.