Financiële planning: de waarde voor jou

Een goed financieel plan biedt overzicht en brengt rust. Een goede planning houdt rekening met jouw financiële fase, mogelijkheden en wensen. Het maakt duidelijk welke acties er op korte en lange termijn genomen dienen te worden, zodat jij jouw wensen en doelen kan realiseren. En het geeft inzicht in hoe je je fiscale druk kan beperken, hoe je je vermogen effectief kan laten groeien en hoe je eventuele financiële risico’s uitsluit.

Een integraal financieel plan van Planners van Waarde, gemaakt door een specialist die jouw belangen op de eerste plaats zet, kan jou helpen om je dromen om te zetten in doelen, deze te plannen en te regisseren. We toetsen periodiek op haalbaarheid en sturen tijdig bij als dat noodzakelijk is of als dat meer rendement oplevert. Een goed plan geeft je ook de zekerheid om te kunnen anticiperen op zowel verwachte en onverwachte gebeurtenissen. Denk aan inkomenswijzigingen, studie van de kinderen, schenkingen en nalatenschappen.

In welke levensfase je ook zit…

Iedereen doorloopt gedurende zijn leven verschillende financiële fases. In je jeugd is dat bijvoorbeeld de studiefase. Daarna ga je werken in loondienst of je start als ondernemer: de inkomensfase. In deze periode ontstaat er vaak vermogen, waarmee de vermogensfase aanbreekt. Aan het einde van je (werkzame) leven volgt dan de afbouwfase.

Financiële planning omvat daarom zowel de planning van inkomen als vermogen en vervolgens de overdracht van dat vermogen aan de nabestaanden – ook wel estate planning genoemd. Het is belangrijk om rekening te houden met juridische, fiscale en bancaire aspecten en de daarmee samenhangende risico’s.

‘Financiële wensen en verplichtingen variëren flink gedurende je leven.’

Het is een boeiend proces, zolang je er maar goed op bent voorbereid. Een financieel plan (een van de onderdelen van financiële planning) geeft duidelijkheid en biedt overzicht in wat je nodig hebt om je wensen, doelen en ambities te realiseren.

De waarde van een financieel plan

Onze financieel planners en adviseurs brengen een goede balans aan tussen vermogen, risico’s en tijd. Ieder plan is persoonlijk, ons advies is onafhankelijk en onze dienstverlening is dan ook altijd maatwerk. Daarnaast zijn de planners van Planners van Waarde vermogensregisseur.

Wij zijn goed op de hoogte van (veranderende) wet- en regelgeving. We toetsen periodiek of jouw doelen en wensen nog steeds op de juiste koers ligt. Wij nemen de tijd om elkaar goed te leren kennen; te weten hoe jouw situatie en wensen eruitzien. Zodat wij, wanneer jouw situatie verandert, bijvoorbeeld door een inkomenswijziging, extra studie, hypotheek of erfenis efficiënt kunnen bijsturen. We blijven proactief en integraal meedenken zodat de focus op rendement en gezonde groei blijft liggen.

Een gecertificeerd financieel planner van Planners van Waarde helpt je graag om via een overzichtelijk adviestraject een persoonlijk financieel plan te maken, om daarna te zorgen dat de zaken ook geregeld worden.

Vind een financieel planner in jouw regio