Pensioen particulier

Er zijn verschillende methoden om pensioen op te bouwen. Pensioen via de werkgever is afhankelijk of de werkgever waar je in dienst bent een pensioen aanbiedt. Dit is namelijk niet altijd verplicht en afhankelijk van bijvoorbeeld de CAO.

Zodra een werkgever een pensioen toekent is dit eenduidig voor alle werknemers van dat bedrijf. Het voordeel is dat naast het zogenaamde Ouderdomspensioen, ook het zogenaamde nabestaandenpensioen (NP) en arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) meeverzekerd kan worden. Dit zorgt ervoor dat er meer geregeld kan zijn bij onverwachte levensgebeurtenissen.

Erik Wienen - Planners van Waarde

Kunnen we je helpen met jou pensioenopbouw?

Elke situatie is anders en elke wens is persoonlijk. Een aantal vragen rondom het opbouwen van pensioen als particulier komt regelmatig terug. Op deze vragen geven we onderstaand een antwoord. Neem gerust en vrijblijvend contact met onze onafhankelijke financieel planners op om jouw situatie te bespreken. Je kunt een pensioenadviseur bij jou in de buurt vinden via het overzicht onderaan deze pagina of via onze planners pagina.

Veelgestelde vragen over pensioen voor particulieren

Pensioen bestaat uit drie onderdelen:

• De uitkering die je van de overheid kunt krijgen zodra je de AOW gerechtigde leeftijd bereikt, de zogenaamde AOW (Algemene OuderdomsWet).

• De uitkering die je van een pensioenuitvoerder krijgt als je daarbij aangesloten bent. Bijvoorbeeld het ABP of de PGGM.

• Het gedeelte dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, beleggingen of een lijfrente.

Pensioen kost geld. Meestal is afgesproken dat de werknemer zelf ook een verplichte bijdrage betaald. Deze bijdrage is fiscaal aftrekbaar en de uitkeringen worden dan belast. Omdat we de komende jaren steeds meer pensioengerechtigden krijgen en steeds minder werkenden, neemt de zorg over een goed pensioen toe. Wil je minder afhankelijk zijn van de overheid of van je werkgever, zorg dan dat je zelf een vermogen en of extra inkomen opbouwt. Hiermee ben je meer flexibel en minder afhankelijk. Hierdoor kan je bijvoorbeeld eerder stoppen met werken of meer variëren met je inkomen. Daarnaast kan het fiscaal interessant zijn om de regelingen te combineren. Hierbij is een financiële planning nuttig.
Elk pensioen is maatwerk. Om een goed advies te kunnen geven is een goed beeld en inzicht van jouw situatie uitermate belangrijk. Een adviseur van Planners van Waarde kan je hierbij helpen en je op basis van jouw wensen en doelstellingen passend adviseren.
Dat is afhankelijk van jouw pensioenregeling. Door onder andere de stijgende kosten, langere levensverwachting van mensen, minder werkenden en meer pensioengerechtigden en de huidige lage rente zie je dat pensioenen steeds minder gegarandeerd zijn. Begin dus tijdig met het zelf regelen van flexibele pensioenmogelijkheden.
Dit wordt vaak gezegd. Vermogen kan in je woning of bedrijfspand zitten. Het geld zit dan in stenen en het is niet altijd gewenst of makkelijk om dat te verzilveren. Bedenk ook dat we tijden hebben gekend dat de woningen een stuk minder waard waren en er geen of weinig kopers waren. Zorg er dus voor dat je flexibel bent en keuzevrijheid hebt.