Langdurige ziekte

De kans op arbeidsongeschiktheid is voor iedere werknemer tot zeven keer groter dan de kans op overlijden. Jaarlijks belanden zo’n 40.000 mensen in de WIA.

Als jouw medewerker dit overkomt, zal deze vragen hebben als:

Waar heb ik recht op?
Wat is er collectief via de werkgever geregeld?
Hoe pakt dit financieel voor mij en mijn gezin uit?

 

Het inkomensscenario is afhankelijk van onder meer de mate van loonverlies, de mate waarin je vervangend werk kan doen, de flexibiliteit van de werkgever en kansen op de arbeidsmarkt.

Financieel inZicht bij langdurige ziekte

Het uitgangspunt is dat wij je medewerker inzicht geven in zijn financiële toekomst.

Om je medewerker goed te kunnen begeleiden, hebben wij in eerste instantie (financiële) informatie nodig. Deze informatie vragen wij vooraf op. Daarnaast maken wij gebruik van handige externe bronnen zoals www.mijnpensioenoverzicht.nl en www.mijnoverheid.nl. Dit vormt al een goede basis.
Om ons advies nog persoonlijker te maken, vragen wij tevens vooraf informatie bij de betrokken medewerker op over o.a. hypotheek, overige financieringen, vermogen, lijfrente- en opbouwproducten en particulier afgesloten verzekeringsoplossingen.

Daarna analyseren we alle informatie. Dat is de basis van het intakegesprek. Al tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op de wensen en doelstellingen van je medewerker. Door middel van visuele effecten en cijfers krijgt jouw medewerker meteen inzicht in de financiële toekomst.

Planners van Waarde heeft veel ervaring met het goed in beeld brengen van de huidige financiële situatie. Wij zetten uiteen hoe deze eruit ziet bij arbeidsongeschiktheid, inclusief de consequenties voor bijvoorbeeld pensioenopbouw.

De gesprekken vinden plaats bij jou op de zaak, online of op een locatie die we samen kiezen.

Met Financieel inZicht bij langdurige ziekte verschaffen wij de medewerker antwoord op zijn vragen. Na afloop weet hij hoeveel loon hij tijdens de eerste twee jaar van de ziekte doorbetaald krijgt. Ook wordt duidelijk welke uitkering(en) er daarna van toepassing zijn. Met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsuitkering weet de medewerker of hij daar recht op heeft en zoja, voor hoelang. Tot slot worden de gevolgen voor pensioenopbouw in kaart gebracht. De medewerker krijgt inzicht in zijn netto besteedbaar inkomen tijdens langdurige ziekte. Dat geeft hem zekerheid en rust, wat bijdraagt aan het herstel.

Hebben we je interesse gewekt en wil je met ons de mogelijkheden voor jouw werknemers bespreken? Neem dan even contact op. Bekijk ook onze brochure.