Collectief pensioen

Een pensioenregeling voor personeel is geen kant en klaar product. De regeling moet passen binnen het personeelsbeleid, of dat nu gaat om 2 of 200 werknemers. Planners van Waarde helpt je met het in kaart brengen van de uitgangspunten.

Wat wil je met een pensioenregeling bereiken, wat is het doel? Zodra dit duidelijk stellen we je budget vast; wat wil je investeren in je werknemers en wat zijn de werknemers zelf bereid te investeren in hun voorziening. Als de uitgangspunten duidelijk zijn bepalen we samen wat de meest passende pensioenregeling is en zoeken we daarbij de optimale pensioenuitvoerder.

Erik Wienen - Planners van Waarde

Waarmee kunnen we je helpen?

Elke situatie is anders en elke wens is persoonlijk. Een aantal vragen rondom het collectief pensioen komt regelmatig terug. Op deze vragen geven we onderstaand een antwoord. Neem gerust en vrijblijvend contact met onze financieel planners op om jouw situatie te bespreken. Je kunt een pensioenadviseur bij jou in de buurt vinden via het overzicht onderaan deze pagina of via onze planners pagina.

Veelgestelde vragen over collectief pensioen

Dat ligt eraan. Er is geen directe wettelijke verplichting voor het aanbieden van pensioen aan het personeel. Maar er zijn wel een aantal zaken bij wet geregeld. Er kan sprake zijn van verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds en ook kan de CAO een pensioenverplichting opleggen of een kader stellen waarbinnen iets moet worden geregeld. Ieder pensioenadvies begint dan ook met een verplichtstellingsonderzoek en CAO onderzoek. Zo voorkomen we onnodige risico’s wanneer de verkeerde keuzes worden gemaakt.
Een pensioenregeling moet passen bij de onderneming. Dat geldt voor de kosten en de verplichtingen. Ook bij een beperkt budget is een passende regeling te vinden. Juist daarom is het van belang jouw uitgangspunten en wensen vast te stellen. Op basis hiervan geven we graag een passend advies.
Dit is een veel gestelde vraag door werkgevers. Pensioen is niet iets wat vandaag wordt geregeld en morgen weer wordt aangepast. Bij het starten van een pensioenregeling is het van belang om op dat moment goed de uitgangspunten vast te leggen. Een pensioenregeling moet nu passen, maar ook over 10 jaar. Maar pensioen is ook geen in beton gegoten overeenkomst. De financiële markt verandert, regelgeving wijzigt en niet te vergeten, je bedrijf ontwikkelt zich. Als gevolg daarvan zal een pensioenregeling mee veranderen. Dit is onderdeel van het beheer van de pensioenregeling.
Een pensioenregeling zorgt in het algemeen voor opbouw van vermogen voor later en het verzekeren van overlijdensrisico van werknemers. De kosten van deze voorzieningen kunnen worden gedragen door de werkgever, maar bijna altijd betaalt de werknemer hier ook aan mee. Het is een gezamenlijk belang waarbij werkgever en werknemer samen zorgen voor een goede voorziening.
Dat kan. Je kunt je werknemers extra loon geven om zelf een voorziening te regelen. Het nadeel daarvan is dat je als werkgever over het loon werkgeverslasten verschuldigd bent en dat de werknemers loonbelasting betalen over hun extra inkomen. De praktijk leert bovendien dat werknemers dit soort zaken vervolgens niet of maar heel beperkt regelen. Waarom zou je als goed werkgever je werknemers deze zorg niet uit handen nemen?
Pensioen is een arbeidsvoorwaarde, waarbij werknemers rechten hebben. Een werkgever kan een pensioenregeling niet aanpassen zonder medewerking van de werknemers. Bij grote ondernemingen heeft de Ondernemingsraad of een werknemersafvaardiging hierbij een belangrijke rol. Planners van Waarde kan de OR of de werkgeversafvaardiging adviseren over de stappen die zij kunnen nemen in het belang van werkgever en werknemers.
Als werknemers een pensioenkapitaal opbouwen, moeten ze hiermee op de pensioendatum een uitkering aankopen. Op dat moment moeten ze keuzes maken. Daarbij komen zaken kijken als de keuze voor een vaste uitkering, doorbeleggen met de spaarpot, wat ontvangt de partner en hoe voorkom je kapitaalverlies bij overlijden? Welke keuze de juiste is, is afhankelijk van de financiële positie van de werknemer en wat zijn of haar wensen zijn. Ook in deze fase adviseert en begeleidt Planners van Waarde graag jouw werknemers.