Erven

Stel, door het overlijden van iemand in jouw naaste omgeving erf je een geldbedrag of goederen. Dat kan directe gevolgen voor jou hebben. Allereerst moet je beslissen of je de erfenis aanvaardt. Als je de erfenis aanneemt en het gaat om een bedrag waarmee je iets leuks kunt doen, dan is dat natuurlijk prettig. Maar in de meeste gevallen is de situatie wat complexer en moet je over de erfenis erfbelasting betalen.

De hoogte hiervan is afhankelijk van je relatie met de erflater en de waarde van de erfenis. Kun je deze betalen? Wanneer je goederen erft, bijvoorbeeld een woning met mogelijk nog een hypotheek, kan dit liquiditeitsproblemen geven. Je erft immers stenen waarmee je de erfbelasting wellicht niet kunt voldoen. Het is dan zaak te onderzoeken hoe je de woning deels liquide kunt maken.

Of je erft een flink geldbedrag. Ga je dan je hypotheek aflossen, wil je sparen of beleggen of wil je je kinderen laten meedelen (schenken). En wanneer het om grote vermogens gaat, hoe ga je dat dan beheren?

Allemaal vragen om eens met een Planner van Waarde in gesprek te gaan. Laat je breed informeren over de mogelijkheden, de valkuilen en de fiscale gevolgen. Zo kun je bewust de juiste keuzes maken die bij jou passen.

Erik Wienen - Planners van Waarde

Waarmee kunnen we je helpen?

Elke situatie is anders en elke wens is persoonlijk. Een aantal vragen rondom het erven van vermogen komt regelmatig terug. Op deze vragen geven we onderstaand een antwoord. Neem gerust en vrijblijvend contact met onze financieel planners op om jouw situatie te bespreken. Je kunt een planner bij jou in de buurt vinden via het overzicht onderaan deze pagina of via onze planners pagina.

Veelgestelde vragen over erven

Nee, dat hoeft niet. Je mag een erfenis aanvaarden. Je krijgt dan alle goederen, maar ook de schulden. Zeker wanneer je niet op de hoogte bent van de inhoud van de erfenis, kan het aanvaarden van een erfenis risico’s met zich meebrengen. Maar je mag de erfenis ook weigeren of verwerpen. Dit regel je via de rechtbank. Dan kun je de erfenis ook beneficiair aanvaarden.  Zo kan je eerst uitzoeken of eventuele schulden onderdeel zijn van de erfenis. Als dit bekend is maak je je keuze definitief. Let op, wanneer je een onderdeel van de erfenis aanvaardt bestaat het risico dat je daarmee de hele erfenis aanvaard. Zorgvuldigheid is dus van belang!
Binnen 8 maanden na het overlijden van de erflater moet je als erfgenaam aangifte doen. De belastingdienst zal je aanschrijven, maar is niet altijd op de hoogte van de door de erflater aangewezen erfgenaam. Hierdoor ontvangt je niet altijd bericht als erfgenaam. De verantwoordelijkheid voor het op tijd doen van aangifte ligt bij jouw als erfgenaam. Het is daarom van belang om zelf het initiatief te nemen voor het doen van aangifte.
Het is tegenwoordig zo dat een erfenis wettelijk in het eigen privévermogen valt. In het testament kan daarvan worden afgeweken.
Dit gaat nog wel eens fout. Stel dat je met je erfenis deels de woning financiert die je koopt met je partner. De waarde van de woning wijzigt, je verbouwt nog wat en verhoogt je hypotheek. Welk deel is dan nog jouw privévermogen? Om discussie te voorkomen is het van belang om jaarlijks vast te leggen welk vermogen van wie is. Dit voorkomt boedelmenging en een hoop gedoe.
De wetgever heeft geregeld wie, in geval van overlijden, de erfgenamen zijn. Als je geen testament hebt dan wordt de nalatenschap verdeeld onder de wettelijke erfgenaam. Op zich een prima regeling. Toch kan er reden genoeg zijn wel een testament op te stellen. Wellicht wil je je vermogen anders verdelen dan de wetgever heeft geregeld. Je mag hier, binnen bepaalde kaders, van afwijken. Misschien is het om fiscale redenen aantrekkelijk om je nalatenschap anders te verdelen. Een goede estateplanning kan in veel gevallen veel belasting besparen. Daarnaast kun je in je testament andere zaken regelen. Bijvoorbeeld wie je nalatenschap af moet wikkelen of aan wie je de zorg van jouw kinderen toevertrouwt.