Vermogensbelasting in Box 3 vanaf 2027

Box 3 vanaf 2027: de laatste stand van zaken

In de wereld van vermogensbelasting staat ons een significante verandering te wachten. De manier waarop spaargeld, beleggingen en ander vermogen in box 3 belast worden, gaat vanaf 2027 waarschijnlijk ingrijpend veranderen. Deze aanpassingen hebben als doel een eerlijkere en meer realistische belastingheffing te realiseren. Hoe vermogensbelasting in Box 3 vanaf 2027 er waarschijnlijk uit gaat zien, lees je in dit artikel.

Van fictie naar realiteit

Tot voor kort werd vermogen belast op basis van een fictief rendement. Dit systeem werkte nadelig voor velen en werd uiteindelijk als oneerlijk ervaren. Dit geldt vooral voor spaarders, omdat destijds de werkelijke rente vaak veel lager was dan het fictief rendement. Daarom besliste de Hoge Raad in december 2021 dat dit systeem moest veranderen. Vanaf 2023 geldt er een overbruggingsregeling die meer recht zou moeten doen aan de werkelijke opbrengst van vermogen.

Het wetsvoorstel voor 2027: belasting op werkelijk rendement

Het wetsvoorstel voor het belasten van het werkelijke rendement in box 3 vanaf 2027 beoogt een eerlijkere belastingheffing door de daadwerkelijk behaalde inkomsten uit vermogen te belasten. Dit betekent dat zowel de positieve als negatieve rendementen van beleggingen en spaargeld worden meegenomen in de belastingberekening. Het doel is om een belastingsysteem te creëren dat beter aansluit bij de economische realiteit van de belastingplichtige, waardoor spaarders en beleggers belast worden op basis van hun echte financiële resultaten.

Vermogensbelasting in Box 3 vanaf 2027: de stand van zaken tot nu toe

We weten dat er nog veel onzeker is rondom dit onderwerp en dat veel zaken nog gewijzigd kunnen worden. Toch willen we je graag een indruk geven van de laatste stand van zaken.

  • Hoofdregel: het werkelijke directe en indirecte rendement uit sparen en beleggen wordt jaarlijks belast in box 3 op basis van een vermogensaanwasbelasting.
  • Uitzonderingen: het indirecte rendement uit onroerend goed, niet-beursgenoteerde aandelen in familiebedrijven en innovatieve start-ups en scale-ups wordt niet belast op basis van een vermogensaanwasbelasting, maar op basis van een vermogenswinstbelasting (alleen gerealiseerde waardeontwikkeling belast in box 3).
  • Bank- en spaartegoeden: hiervan wordt alleen het directe rendement belast. Geen vermogensaanwas- of vermogenswinstbelasting.
  • Onroerend goed, anders dan het hoofdverblijf: onroerend goed, anders dan je hoofdverblijf wordt belast in box 3. (Lees meer over onroerend goed in een ander artikel in deze nieuwsbrief).
  • Roerende zaken (auto, caravan of boot) worden niet belast in box 3.
  • Netto pensioenen en netto lijfrenten blijven onder voorwaarden vrijgesteld.
  • Indirect rendement (waardestijging) bij vermogensaanwasbelasting: deze wordt berekend door de waarde in het economische verkeer aan het begin van het kalenderjaar te verminderen met de waarde in het economische verkeer aan het einde van het kalenderjaar, eventueel gecorrigeerd voor stortingen en onttrekkingen in het box 3-vermogen.
  • Mogelijkheid van voorwaartse verliesverrekening: verliesverrekening wordt mogelijk met box 3-inkomens van de volgende jaren. Er wordt wel een drempel van een nog niet bekend bedrag voorgesteld.
  • Geen schuldendrempel meer: de schuldendrempel zoals we die nu in box 3 kennen, zal verdwijnen.
  • Geen vrijstelling voor groen sparen en beleggen meer, wel een hogere heffingskorting voor groen sparen en beleggen.

Vooruitkijken: flexibiliteit is key

De toekomstige belastingheffing op basis van het werkelijk behaalde rendement vraagt om een flexibele aanpak van je vermogen. Het aanpassen van je beleggingsstrategie of het diversifiëren van je portfolio kan nodig zijn om optimaal voorbereid te zijn op de nieuwe belastingregels vanaf 2027. De aangekondigde veranderingen vragen ook om een actieve en weloverwogen benadering van je financiële planning. Bij Planners van Waarde zijn we er om je te begeleiden met advies op maat, om zo de kansen te benutten die deze nieuwe wetgeving biedt.

12 maart 2024

 

 

Wil je ook op de hoogte blijven? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.

« Terug naar overzicht