Financiele planning middelen

Waarom de combinatie van financiële planning en bemiddelen in jouw voordeel werkt

26 oktober 2023

Al jaren zijn er in de financiële dienstverlening grofweg twee stromingen waar te nemen. De eerste stroming bestaat uit adviseurs die van oudsher meer productgericht adviseren en de klant uiteindelijk ook helpen om een product af te sluiten. We noemen dit bemiddelen.
Een andere stroming die we de laatste jaren steeds meer zien is financiële planning. Hierbij is niet de productvraag van de klant het vertrekpunt, maar heeft men een meer integrale kijk op het vraagstuk van de klant. Vaak bemiddelen pure financieel planners niet. De klant moet de geadviseerde oplossing dus zelf regelen of door een andere adviseur laten regelen.
Planners van Waarde gelooft in de voordelen van beide stromingen. In deze bijdrage zullen we de voor- en nadelen bespreken en zullen we je meenemen in waarom wij nu juist geloven in de combinatie van financiële planning en bemiddelen.

Wat is bemiddelen?

Een adviseur die bemiddelt heeft voor deelgebieden, zoals hypotheekadvies of advies in het kader van arbeidsongeschiktheid de juiste WFT-diploma’s en een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nodig. De adviseur geeft advies over deelonderwerpen en zorgt er vervolgens voor dat de klant het juiste product aangeboden krijgt.
Vaak gebeurt dit onafhankelijk als de adviseur niet verbonden is aan een bank of verzekeraar. Er wordt dus bemiddeld tussen de klant en de aanbieder, met als doel om de klant de juiste oplossing voor zijn deelvraag aan te bieden.

Onafhankelijk advies

Een veel gehoord argument is dat een adviseur die bemiddelt voor zijn klanten niet onafhankelijk zou zijn.
Tot 2013 werd een adviseur die productoplossingen adviseerde door de aanbieder beloond met afsluitprovisie of doorlopende provisie. Via de prijs van de producten betaalde de klant indirect het advies van de adviseur. Het ligt voor de hand dat dit vaak leidde tot juist het adviseren van producten die de meeste provisie opleverden. Het klantbelang stond dus niet centraal.
Dat zag de AFM ook. Om consumenten beter te beschermen tegen dit soort praktijken, heeft men vanaf 2013 de betaling van provisies voor de meeste producten verboden. Vanaf 2015 heeft men de betaling van kick-back fees op beleggingsfondsen en aandelen verboden.
Tegenwoordig betaalt een klant de adviseur zelf voor het advies. Je zou dus kunnen stellen dat door bovenstaande verboden het onafhankelijk advies van adviseurs, die niet zijn verbonden aan een aanbieder, is gewaarborgd.

Een integrale financiële planning is het vertrekpunt

Het voordeel van productadvies is dat het lekker snel gaat en to the point is. U vraagt, wij draaien.
Maar hoe weet je als klant dat je wel de juiste oplossing aangereikt hebt gekregen? En hoe verhoudt de nieuwe oplossing zich tot zaken die je al in het verleden hebt geregeld? Om nog maar te zwijgen van alle dwarsverbanden die kunnen spelen bij klanten met een iets ingewikkeldere situatie.
Omdat onze klanten vaak ondernemers of vermogenden zijn, hebben wij de overtuiging dat wij alleen het juiste advies kunnen geven als we een financiële planning als basis gebruiken. Op deze manier krijgen onze klanten eerst inzicht in hun totale financiële situatie en kunnen ze keuzes maken op basis van dit verkregen inzicht. De oplossingen die uit een dergelijke financiële planning komen zijn weldoordacht en passen perfect bij de wensen van onze klanten en hun hele financiële situatie.
De oplossing hoeft niet altijd een product te zijn. Soms kan het herstructureren of anders organiseren van wat je al hebt ook een oplossing zijn.

Planners van Waarde: analyse, advies, regelen en beheren

Zoals al eerder gesteld geloven wij bij Planners van Waarde juist in de combinatie van een financiële planning met tevens het regelen van de oplossing. Bemiddelen dus.

We analyseren integraal je situatie, geven je een passend advies en regelen en beheren de oplossingen. Op deze manier kunnen wij het best passende advies geven en kunnen we tevens bijsturen als bijvoorbeeld het fiscale landschap wijzigt of als er betere oplossingen voorhanden zijn.
Het eindresultaat van deze, toch wel afwijkende manier van werken, is dat wij tevreden klanten hebben, die hun keuzes baseren op inzicht en vaker hun doelen bereiken.

 

 

 

Wil je ook op de hoogte blijven? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.

« Terug naar overzicht