De overdracht van jouw onderneming in de praktijk

De verkoop van jouw onderneming: als ondernemer krijg je er vroeg of laat mee te maken. Als zich een geïnteresseerde koper meldt, is het van groot belang dat je goed voorbereid de onderhandelingen ingaat en dat je exact weet welke kaarten je in je mouw hebt. Bij Planners van Waarde ondersteunen we veel ondernemers in dit traject.

Wat heb je nodig om fijn te leven?

Voordat je begint, is het belangrijk om te bepalen wat je nu aan inkomsten nodig hebt en wat je in de toekomst nodig hebt. Het is belangrijk om hier goed bij stil te staan. Hoewel deze vraag vrij eenvoudig lijkt, ervaren wij in de praktijk toch dat veel mensen dit niet goed in kunnen schatten. Vaak gaat men van een te laag bedrag uit. Daarnaast speelt mee dat ondernemers vaak bepaalde kosten via de rekening van de onderneming laten verlopen. Na staking of verkoop van de onderneming zullen deze kosten vaak toch uit het privé-budget betaald moeten worden. Dit zijn allemaal zaken waar wij als financieel planners rekening mee houden.

Bij welke minimale verkoopprijs kan ik dit inkomen realiseren?

Zodra het benodigde budget bepaald is, kunnen we gaan uitrekenen bij welke minimale verkoopprijs het gewenste inkomen levenslang haalbaar is. Let op! Er ligt een groot gevaar op de loer; namelijk inflatie. Deze mag absoluut niet vergeten worden. Want inflatie kan in de loop der tijd tot grote tekorten leiden.

In een financiële planning houden wij ook rekening met alle bestaande financiële zaken. Denk aan pensioen uit een eerder loondienstverband of pensioen van een eventuele partner, verloop van de hypotheek (wellicht wordt die binnenkort (deels) afgelost), spaargeld of beleggingen, eventuele lijfrentevoorzieningen en dergelijke. Met behulp van onze software kunnen we berekeningen maken en inzicht geven in welke bedragen jaarlijks nodig zijn.
Vervolgens berekenen we het kapitaal dat nodig is om het gewenste inkomen levenslang te realiseren en wat de onderneming bij verkoop dus minimaal moet opleveren. Hierbij spelen het rendement op je vermogen en de belastingdruk een belangrijke rol. Dit zijn dan ook zeker onderwerpen die wij met onze klanten uitgebreid bespreken.

We horen regelmatig van ondernemers hoe waardevol het is om deze informatie vooraf te hebben. Ze geven aan dat ze met meer vertrouwen de onderhandelingen ingaan en betere beslissingen kunnen nemen op basis van inzicht. Dat leidt vaak ook tot een beter resultaat.

Wil je ook meer inzicht in jouw financiële positie? Neem dan gerust contact met ons op.

 

 

 

Wil je ook op de hoogte blijven? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.

« Terug naar overzicht