De verplichte Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ondernemer

Hij gaat er echt komen! Maar voor wie en hoe gaat hij er uit zien?

Begin deze maand verstuurde minister Van Gennip de kamerbrief “Voortgang uitwerking Arbeidsmarktpakket. Hierin geeft ze aan wat de plannen zijn voor de verplichting van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers.

Voor wie gaat hij gelden?

Voor iedereen die ondernemer is voor de inkomstenbelasting, zowel met als zonder personeel, en voor diens meewerkende partner. De verplichting gaat (voorlopig) niet gelden voor de DGA of “de resultaatgenieter”.

De inhoud van de dekking en de premie

De uitkering bij arbeidsongeschiktheid bedraagt 70% van het laatstverdiende inkomen (waarschijnlijk de fiscale winst), met een maximum van 143% van het maximum minimum loon. Dit komt, uitgaande van de cijfers in 2023, uit op een maximaal verzekerd maandbedrag van € 2.765,00 (per jaar dus
€ 33.187,00). De maandpremie komt bij het maximaal verzekerde bedrag uit rond € 215,00. De hoogte van de premie lijkt los te staan van de leeftijd van de verzekerde en van het beroep. De verplichte dekking kent 1 jaar wachttijd. Bij arbeidsongeschiktheid duurt het dus een jaar voordat iemand een uitkering ontvangt. Het arbeidsongeschiktheidscriterium wordt gangbare arbeid. Kort door de bocht houdt dat in: je bent pas arbeidsongeschikt en krijgt pas een uitkering als je geen enkel werk meer kunt doen.

Moet je deelnemen?

Als je zelf een voorziening treft die minimaal voldoet aan de regeling die de overheid verplicht stelt, kun je gebruik maken van de opting-out regeling. Maar let op de volgorde. Je bent verplicht verzekerd, behalve wanneer je kiest voor opting-out. Regel je niets, dan ga je in de verplichte regeling. Dit past bij het doel van de verplichtstelling. Naar onze mening zegt de overheid: “regel het zelf. Doe je dat niet, of kan dat niet, dan val je in de verplichte regeling”. In veel gevallen kun je het beter zelf regelen. Via verzekeraars en/of (semi) broodfondsen worden producten aangeboden met betere dekkingen tegen lagere kosten. Wij verwachten dat vooral de zware beroepen en de ondernemers die moeilijk zijn te verzekeren straks zijn aangewezen op de verplichte verzekering.

Moet ik nu al actie ondernemen?

Het is de verwachting dat de invoering van de wet wel 2025 kan worden. Daarna zal de hele regeling nog moeten worden uitgewerkt en worden geïmplementeerd. Dan zitten we al snel in 2026. Dus de verplichting is er voorlopig nog niet. Maar dat wil niet zeggen dat niets doen nu de beste optie is. Afhankelijk van je financiële situatie kan het verstandig zijn het financiële risico van arbeidsongeschiktheid af te dekken.

Ons advies is: laat je nu al goed informeren. Er zijn veel verschillende mogelijkheden om het arbeidsongeschiktheidsrisico af te dekken. Vaak is een maximale dekking niet nodig en de kosten liggen wellicht lager dan je verwacht. Laat je daarom onafhankelijk adviseren. Dat kan bij Planners van Waarde.

 

 

 

Wil je ook op de hoogte blijven? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.

« Terug naar overzicht