Financieel inZicht

Personeel, ze staan niet op je balans. De waarde van personeel is moeilijk in geld uit te drukken. Toch zijn ze vaak de ruggengraat van je bedrijf. Je wilt ze graag behouden voor je bedrijf. Je wilt voorkomen dat hun prestaties lijden onder hun zorgen. De vraag is dan ook, hoe waardeer je jouw personeel? Wat zijn ze jou waard?

Fitte medewerkers

Fitte werknemers zijn van groot belang voor elk bedrijf. Ze functioneren beter, zijn beter in staat hun werk goed te doen. Ze stralen uit dat ze er zin in hebben, naar de buitenwereld en naar collega’s. Fitte werknemers zijn werknemers die ontspannen zijn. Ze zijn in balans en zijn hun zorgen de baas. Dat geldt voor hen mentaal, fysiek, maar ook financieel. Uit onderzoek blijkt dat financiële zorgen grote invloed kunnen hebben op het functioneren van je werknemers.

Financieel inZicht

Planners van Waarde heeft een format ontwikkeld voor werkgevers. Dit format heet Financieel inZicht. Het is bedoeld om werknemers te ondersteunen bij de vraagstukken die spelen bij vier life events. Financieel inZicht is een waardevolle investering in personeel.

Mogelijk valt het zelfs onder de werkkostenregeling. Werknemers krijgen zicht op hun financiën en worden zo financieel weer fit. Dat is voor hen een zorg minder. En ook voor jou.
 
Life events

De problemen waar je medewerkers mee te maken kunnen krijgen, zijn vaak onder te verdelen in verschillende life events. Dat kunnen onverwachte gebeurtenissen zijn, zoals ontslag, langdurige ziekte of een overlijden van een naaste. Maar ook iets wat je kunt plannen, zoals naderend pensioen.  Bij deze life events is het belangrijk dat je medewerkers goed geïnformeerd worden. Zij kunnen dan keuzes maken op basis van inzicht. Hun zorgen hebben daardoor minder effect op de werkvloer.

Met Financieel inZicht geven wij jouw medewerker het vertrouwen om vooruit te kijken. Financieel inZicht kan algemeen worden ingezet voor alle medewerkers, maar ook in specifieke situaties per life event.  Jij bepaalt welk onderdeel of welke onderdelen je aan jouw werknemers wilt aanbieden. Bekijk ook onze brochure.

Onzekerheid bij dreigend ontslag

In onzekere tijden, zoals bij een dreigend ontslag, maken werknemers zich zorgen over de financiële huishouding en hun toekomst. Ze zitten met vragen als ‘Waar heb ik recht op als ik werkloos wordt?’, ‘Wat betekent dat voor mijn gezin en mijn financiële toekomst?’ en ‘Wat zijn de gevolgen voor mijn pensioenrechten en andere risico’s?’.

Ontslag

Onzekerheid bij langdurige ziekte

De kans op arbeidsongeschiktheid is voor iedere werknemer tot zeven keer groter dan de kans op overlijden. Jaarlijks belanden zo’n 40.000 mensen in de WIA. Als jouw medewerker dit overkomt, zal hij vragen hebben als ‘Waar heb ik recht op?, ‘Wat is er collectief via de werkgever geregeld?’ en ‘Hoe pakt dit financieel voor mij en mijn gezin uit?’. Het inkomensscenario is afhankelijk van ondermeer de mate van loonverlies, de mate waarin je vervangend werk kan doen, de flexibiliteit van de werkgever en kansen op de arbeidsmarkt.

Langdurige ziekte

Onzekerheid over het pensioen

“Vroeger” was pensioen gewoon geregeld. Maar die tijd is voorbij. Tegenwoordig moeten er bij een aankomend pensioen allerlei keuzes gemaakt worden.

Je medewerkers zitten met vragen als ‘Moet ik bijsparen?’, ‘Moet ik mij aanvullend verzekeren?’, ‘Moet ik mij nog ergens aanmelden?’, ‘Kan ik beleggingskeuzes maken?’ en ‘Kan ik misschien eerder stoppen met werken?’.

Naderend pensioen

Onzekerheid bij overlijden

Als een naaste van jouw werknemer komt te overlijden, kan dat voor hem grote zorgen met zich meebrengen. Er rijzen vragen als ‘Wat betekent dat voor mijn financiële toekomst?’ en ‘ Wat zijn de gevolgen voor mijn huidige inkomen en pensioen?’.

Overlijden