belang van rendement versus risico

Het belang van rendement versus risico

Rendement en risico gaan vaak hand in hand. Je hebt rendement in veel gevallen nodig om ervoor te zorgen dat je je doelen bereikt. Dat kan zo zijn bij het pensioen dat je bijvoorbeeld opbouwt, maar ook bij je vermogen. Belastingdruk en inflatie zijn elementen die een negatieve invloed kunnen hebben op je vermogen. Wat kun je daar aan doen? Moet je gaan beleggen? Welk risico moet je nemen om je doelen te bereiken?

Steeds meer mensen gaan beleggen

In het najaar 2021 is de consumentenmonitor van de AFM verschenen, waarin onderzoek naar het onderwerp beleggen heeft plaatsgevonden. Uit het onderzoek blijkt dat in 2021 het aantal beleggende huishoudens met 12% is gestegen tot 1,9 miljoen. Hierdoor heeft een vijfde van de Nederlandse huishoudens beleggingen. Behoefte aan meer rendement was het afgelopen jaar de belangrijkste reden om te starten met beleggen, net als de negatieve spaarrente.

Andere punten die uit het onderzoek naar voren kwamen:

● Bij 66% van de startende beleggers is zelfstandig beleggen de belangrijkste manier van beleggen. Naast zelfstandig beleggen kun je ook beleggen via vermogensbeheer of met een adviseur.
● Beheerd beleggers krijgen van aanbieders vaker inzicht in de haalbaarheid van hun beleggingsdoelstellingen dan voorheen.
● Startende beleggers kiezen vaker voor indexfondsen en crypto, ervaren beleggers investeren vaker in beleggingsfondsen.

Welk rendement moet je halen? Het begint met inzicht.

Circa twee derde deel van de startende beleggers neemt zelfstandig de beleggingsbeslissingen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat de meeste particuliere beleggers teleurstellende beleggingsresultaten realiseren, omdat zij geen goed beleggingsplan hebben en veel te veel op emotie handelen. Vermogen moet juist rust geven.

Bij Planners van Waarde werken we daarom vanuit een financiële planning. Voordat we jouw vermogensvraag gaan invullen, zorgen wij ervoor dat we je hele financiële situatie integraal in beeld hebben. Door het inzicht dat een financiële planning biedt, kunnen we samen bepalen welk rendement je zou moeten halen om je doelen te bereiken en welk risico passend is. Immers, waarom zou je meer risico nemen, als een lager risico ook toereikend is? Ook zaken als de invloed van de lage rente op spaarrekeningen, oplopende inflatie en veranderende fiscaliteit worden op deze manier inzichtelijk gemaakt, zodat jij niet kiest op basis van een onderbuikgevoel, maar op basis van inzicht. Daarna is de stap naar de juiste oplossing snel gemaakt.

Vermogensbeheer

Eén van de mogelijke oplossingen is om je vermogen geheel of deels te gaan beleggen. Door te beleggen wil je op een gecontroleerde manier op lange termijn een hoger rendement behalen dan door te sparen, waardoor de kans om jouw financiële wensen en doelen te behalen groter is. Om onze klanten te helpen, werken wij met een geselecteerd aantal vermogensbeheerders, die onze klanten niet alleen prima oplossingen kunnen bieden, maar tevens het belang van een financiële planning onderschrijven. Wij checken periodiek of het beleggingsprofiel nog voldoet en de vermogensbeheerder houdt de beleggingsportefeuille in de gaten en stuurt bij, mocht hier aanleiding voor zijn. Het voordeel hiervan is dat beleggen je minder tijd kost en het beheer door professionals plaatsvindt.

Vermogensregie

Uit de inventarisatie bij een financiële planning blijkt dat onze klanten vaak meer financiële doelen hebben dan vooraf verwacht en dat er meer zaken spelen dan alleen een vermogensvraagstuk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eerder stoppen met of minder werken, bedrijfsoverdracht, vermogensoverdracht naar de volgende generatie, de familiebank, consumptieve uitgaven (camper/vakantie), studie van de kinderen of aflossen op de hypotheek. Soms moeten doelen geprioriteerd worden, omdat niet altijd alle doelen financieel realiseerbaar zijn, of omdat het (fiscaal) voordeliger is om zaken in een bepaalde volgorde te regelen.

Daarnaast bestaat het vermogen van onze klanten vaak niet alleen uit geld en spelen er wellicht (fiscale) vraagstukken, waarbij een integrale aanpak vereist is. Vandaar dat het goed is dat iemand de regie voert over de vermogensstrategie die voortkomt uit je eigen financiële planning en je periodiek bijstaat om alles te finetunen. We noemen dat vermogensregie.

Kortom

Een financiële planning helpt je jouw doelen inzichtelijk te krijgen en te realiseren. Diverse scenario’s kunnen naast elkaar worden gezet, waarbij ook de effecten van het behalen van rendement op je vermogen kunnen worden doorgerekend. Periodiek moet de financiële planning geactualiseerd worden, om te beoordelen of alles gaat zoals voorzien en of bijsturing noodzakelijk is. Onze planners helpen je hier graag bij!

 

 

 

 

Wil je ook op de hoogte blijven? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.

« Terug naar overzicht