Huwelijkse voorwaarden en verrekenbedingen

Eerst krijg je kriebels in je buik, je bent verliefd. Dan wordt het serieus, je gaat samenwonen en testen of je echt samen verder wilt. Je gaat je verloven om daarna in het huwelijksbootje te stappen met de liefde van je leven.

Maar voordat je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat moeten er eerst nog een paar zakelijke aangelegenheden worden geregeld. Wordt het een (beperkte) gemeenschap van goederen of toch huwelijkse voorwaarden? Deze laatste vorm kent vele soorten en maten. Dat vraagt om maatwerk en dus moet je bij deze optie ook meer nadenken over wat bij je past. Met name voor ondernemers (in spé) en vermogenden van één of beide kanten van de families, kunnen de huwelijkse voorwaarden van groot (familie-) belang zijn. Als dit eenmaal geregeld is, kan het feest beginnen en denken we dat alles tot in lengte van jaren goed geregeld is. Toch?? Of..

Verrekenen

Als er sprake is van een huwelijk op basis van huwelijkse voorwaarden, dan zijn hier vaak verrekenbedingen in opgenomen. Dat kan een periodiek verrekenbeding zijn, dus jaarlijks, of een finaal verrekenbeding bij het einde van het huwelijk door echtscheiding of overlijden zijn.

Het periodiek verrekenbeding staat ook wel bekend als het Amsterdams verrekenbeding. Wat na één jaar overblijft van het inkomen, dat niet aan de huishouding is besteed, wordt bij helfte verdeeld en moet door de ene partner als een vergoeding worden betaald aan de andere partner. Veelal betreft dit degene met het hoogste inkomen. Maar wat wordt verstaan onder inkomen en wat onder huishouding? Dit vraagt om een goede omschrijving in de huwelijkse voorwaarden. Hetzelfde geldt voor een finaal verrekenbeding. Bij deze variant wordt niet jaarlijks verrekend, maar wordt afgerekend bij echtscheiding of bij overlijden alsof er sprake was van gemeenschap van goederen. Dat kan wat betreft erfbelasting heel voordelig zijn of juist een “eerlijke verdeling” van het vermogen teweegbrengen. Toch is de praktijk vaak weerbarstiger, vooral bij echtscheiding.

Verrekenen en echtscheiding

Indien sprake is van een uitgesloten gemeenschap (koude uitsluiting) en er is jaarlijks verrekend, dan hoeft er in principe niets meer te worden verdeeld. Dat klinkt heel logisch. Als deze verrekening echter achterwege blijft, heeft de rechtspraak bepaald dat er mogelijk toch nog verrekend moet worden bij een echtscheiding. Maar wat is dan inkomen als het om een DGA-ondernemer gaat? Dan wordt het ingewikkeld, want de DGA kan tot op zekere hoogte zijn eigen inkomen bepalen. Dezelfde problematiek van het periodiek verrekenbeding doet zich overigens ook voor bij overlijden, echter hier zien we in de praktijk vaak aanvullend een finaal verrekenbeding, zodat er wordt afgerekend alsof er gehuwd is in gemeenschap van goederen, met uiteraard wel eventuele uitsluitingen van bijvoorbeeld ontvangen schenkingen of erfenissen.

Verrekenen inkomen DGA

Een DGA kan, rekening houdend met gebruikelijk loon, zijn inkomen deels zelf reguleren. In overleg met of op advies van een fiscalist/accountant wordt nogal eens toegewerkt naar een “fiscaal optimaal” inkomen om de aftrekposten zo voordelig mogelijk te kunnen aftrekken voor de inkomstenbelasting. Het verlagen van inkomen is overigens minder gemakkelijk dan verhogen, maar dat valt buiten dit artikel. Maar wat doen we met de overwinst? Is dit een deel van het inkomen dat verrekend moet worden of is het noodzakelijk voor de continuïteit van de onderneming?

In de praktijk komen we in de huwelijkse voorwaarden vaak periodieke verrekenbedingen tegen die niet worden nageleefd. Het gevolg kan zijn dat er bij echtscheiding verrekend moet worden alsof er gemeenschap van goederen was. Gelukkig zijn het meestal oude voorwaarden en is er sprake van een gelukkig huwelijk, maar we weten uit onderzoek ook dat één op de drie huwelijken strandt door echtscheiding. We begrijpen heel goed dat het geen leuk onderwerp is om bij stil te staan als je nog steeds gelukkig bent met elkaar, maar als het fout gaat, kan mogelijk ook de continuïteit van de onderneming in gevaar komen.

Wat moet je nu doen?

Er zijn mogelijkheden om dit te herstellen, maar dat is niet altijd even eenvoudig. Wat wij belangrijk vinden is dat dit onderwerp op de agenda komt bij een jaarlijkse bespreking. Dat kan een bespreking met één van onze planners of met de notaris zijn, maar ook je accountant of fiscalist kan hier een belangrijke rol in spelen. Zij stellen immers jaarlijks de aangifte inkomstenbelasting op en dan is de vraag of er nog iets verrekend moet worden snel gesteld en krijgen de huwelijkse voorwaarden de aandacht die ze verdienen.

Ons advies luidt: maak bespreekbaar wat je huwelijkse voorwaarden nog waard zijn bij echtscheiding en overlijden. Het zorgt voor het juiste inzicht en het geeft rust, zodat jij je focus kunt blijven houden op ondernemen of andere leuke dingen.

 

 

 

Wil je ook op de hoogte blijven? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.

« Terug naar overzicht