Is beleggen een goed alternatief voor mijn spaargeld?

Is beleggen een goed alternatief voor mijn spaargeld?

In 2021 maken steeds meer banken de stap naar een negatieve spaarrente. Dit betekent dat je rente gaat betalen over je spaargeld. Ook zal betalen voor spaargeld bij een steeds lager saldo gemeengoed worden.

Als je nagenoeg geen rente krijgt of zelfs een negatieve spaarrente betaalt over je spaargeld, kan het interessant zijn om naar alternatieven te zoeken om (meer) rendement over je vermogen te behalen. Niet alleen om de hoge belastingdruk over het rendement in Box 3 te voorkomen, maar ook om de gestelde vermogensdoelen te behalen.

Wat is je doel?
De afweging tussen sparen of beleggen begint bij je doel. Wat wil je doen met het geld dat je opzij zet? Wil je een reserve hebben om financiële tegenvallers mee op te vangen? Dan moet je snel bij je geld kunnen. Sparen is dan vaak de beste optie.
Om te bepalen hoeveel rendement er nodig is om je vermogensdoelen te realiseren, rekenen wij vooraf je financiële situatie door in een integraal financieel plan. Wij nemen onderwerpen als stoppen met werken, schenken, erven, hypotheek en aflossing en studie van de kinderen daarin mee. Ook wordt rekening gehouden met de invloed van inflatie en de vermogensbelasting.

Op basis van je financieel plan kan duidelijk worden dat sparen geen optie is om je doelstellingen op de langere termijn te realiseren. Beleggen kan dan een alternatief zijn dat in beeld komt.

Beleggen moet wel bij je passen
Zowel emotioneel als financieel. Als je wakker ligt van een mogelijke koersval en je leven wordt erdoor bepaald, is beleggen waarschijnlijk minder geschikt voor je. Heb je het geld meteen of op korte termijn nodig, ook dan is beleggen geen optie. Beleggen is geschikt voor diegene die emotioneel kan overzien dat aandelenkoersen nu eenmaal fors kunnen bewegen. Daarnaast is het belangrijk dat je het vermogen een langere periode niet nodig hebt.

Welke risico’s wil je nemen?
Als je geen enkel risico wilt nemen, is sparen de veiligste keuze. Bij beleggen hangen risico en rendement sterk met elkaar samen. Beleggingen waar je een hoog rendement kunt verwachten, brengen ook een hoog risico met zich mee. Als je genoegen neemt met lagere rendementsverwachtingen, dan zijn de risico’s vaak ook lager. Om de beleggingsrisico’s te beperken is het belangrijk om de beleggingen te spreiden.

En wat vindt de fiscus ervan?
Ook de fiscus speelt een rol in je keuze tussen sparen of beleggen. De belastingdruk in box 3 (2021) over je vermogen bedraagt 0,59% tot 1,76%. Het drempelbedrag is € 50.000 per belastingplichtige. Met de lage spaarrentes van nu kan dat betekenen dat je vermogen krimpt in plaats van groeit.
Als je toch rendement wilt behalen en het geld langere tijd niet nodig hebt, dan kan beleggen interessant zijn en meer resultaat opleveren.

Vermogensregie helpt je om de juiste keuzes te maken
Kiezen tussen sparen of beleggen hangt van veel zaken af: je risicobereidheid, de hoogte van je vrije vermogen, je spaardoelen. Jouw specifieke situatie, wensen en doelen zijn daarbij ons uitgangspunt. Het financiële plan helpt je om de juiste keuze te maken. Op basis van jouw plan bepalen we de beleggingsstrategie, beleggingshorizon en risicobereidheid.

Vermogensregie is een belangrijke dienst die Planners van Waarde biedt, wij werken hierbij nauw samen met diverse geselecteerde vermogensbeheerders. Zo zorgen wij ervoor dat we voor iedere klant een geschikte vermogensbeheerder aan kunnen bieden. We toetsen periodiek de verhouding tussen rendement en risico. We adviseren proactief over de best passende oplossingen en houden de focus op de haalbaarheid van je wensen en doelen in relatie tot jouw vermogen in privé en in je onderneming.

Met Planners van Waarde hou je regie op je totale vermogen.

« Terug naar overzicht