Onafhankelijke vermogensregie: hoeveel doelen heb jij?

26 oktober 2023

In onze vermogensregie-praktijk merken we dat men het vaak lastig vindt om meerdere financiële doelen te benoemen. In de regel komt men tot één of twee doelen, waarbij eerder stoppen met werken het vaakst wordt genoemd.
Omdat je je er onvoldoende mee bezighoudt, ben je je er vaak niet van bewust welke doelen je nu eigenlijk nastreeft. Maar als wij het gesprek aangaan, komen de doelen en wensen wel degelijk aan bod.

Vanzelfsprekend kunnen financiële doelen veranderen, waarbij met name de fase van je leven een belangrijke rol speelt. In dit artikel wordt een (niet uitputtend) aantal doelstellingen besproken.

Financiële doelen

1. Het is belangrijk om een buffer achter de hand te houden voor de (on)verwachte uitgaven. Denk hierbij aan de aanschaf van een nieuwe vaatwasser of de reparatiekosten van een auto. Als je een buffer achter de hand hebt, ben je niet afhankelijk van een bank of kredietinstelling.

2. Voor de eigen woning zijn meerdere doelstellingen mogelijk. Denk aan de starters of huurders die een (eerste) woning willen kopen. De kosten koper van gemiddeld 4% van de koopsom moeten bijvoorbeeld uit eigen middelen worden betaald, of aan de “vroegere starters” die nu willen doorstromen naar een grotere woning.
Ook zijn er consumenten die als doelstelling hebben om de hypotheek (volledig) af te lossen. De drijfveer hiervoor kan zijn dat zij liever geen schuld hebben, in de toekomst behoefte hebben aan lagere maandlasten, of de wens om hun woning te verbouwen (toekomst-proof te maken en/of te verduurzamen).

3. De doelstelling met betrekking tot het treffen van een voorziening voor aanvullend pensioen, eerder kunnen stoppen met werken of minder werken komt het vaakst voor. Dat wil niet zeggen dat men ook al weet of dit mogelijk is.
Medewerkers in loondienst bouwen in het algemeen pensioen op via de collectieve regeling van de werkgever. Indien dit niet het geval is, zullen zij zelf voorzieningen moeten treffen. Dit geldt ook voor zelfstandig ondernemers en DGA’s.

4. Het financieel ondersteunen van kinderen wordt ook vaak genoemd. Dit kan op velerlei gebied. Ouders reserveren bijvoorbeeld maandelijks geld voor de studie van hun kinderen, zodat zij zonder studieschuld aan het werk kunnen gaan. Dat versterkt hun positie op de woningmarkt.
Ook komt het voor dat ouders optreden als ‘familiebank’ bij aankoop van de woning, waarbij het mogelijk is (een deel van) de rente en aflossing terug te schenken.

5. Vermogen opbouwen voor consumptieve uitgaven. Deze uitgaven kunnen zeer divers zijn, zoals de aankoop van een auto, het geven van een feest, een wereldreis maken, musea of concerten in het buitenland bezoeken, etc.

Anderen willen juist weer met het oog op de toekomst vermogen opbouwen om een tuinman of huishoudelijke hulp te kunnen bekostigen, zodat men langer in de eigen woning kan blijven wonen. Een ander voorbeeld is vermogen opbouwen zodat men gebruik kan maken van een particuliere zorginstelling zodra zelfstandig wonen niet meer gaat.

6. Fiscale optimalisatie waarbij gezocht wordt naar de mogelijkheden om de belastingdruk op een correcte manier te verlagen over meerdere jaren.

7. Een hoger rendement uit het vermogen behalen dan alleen rente op een spaarrekening.

8. De wens van vermogen op een fiscaal vriendelijke manier overdragen aan de kinderen of kleinkinderen. Naast het fiscale aspect is het nog veel leuker om de (klein)kinderen financieel te ondersteunen tijdens het leven (met de ‘warme hand’ geven) op momenten dat zij het geld het hardst nodig hebben.

Onafhankelijke vermogensregie of de oude sigarendoos?

Kun je zelf inzichtelijk maken of je de eigen financiële doelen kunt behalen, of moet je deze doelen prioriteren omdat niet alles haalbaar is? Wellicht is een oude sigarendoos een optie. Wij zijn ervan overtuigd dat dit niet het geval is. Onafhankelijke vermogensregie aan de hand van deze doelen geeft rust en verhoogt de financiële vrijheid.

Wil je deze rust en vrijheid ook voelen vanaf 2024? Denk dan eens na over je doelstellingen en ga de komende periode in gesprek met één van de planners van Planners van Waarde.

 

 

 

Wil je ook op de hoogte blijven? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.

« Terug naar overzicht