Risicomanagement

Als ondernemer word je geacht dagelijks veel beslissingen te nemen over lopende zaken in je bedrijf.  Daardoor komen jij en je gezin nog wel eens op de tweede plaats. Toch is het juist als ondernemer ook van belang om na te denken over risico’s die jou persoonlijk en zakelijk kunnen raken.

Hoe is de continuïteit gewaarborgd als je zelf uitvalt door bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of in het ergste geval overlijden? Wat heb je geregeld en wie moet dan de beslissingen nemen en kan hij of zij dat ook?  Ben je onmisbaar of misbaar in de onderneming en wat wil je zelf? En wat betekent dit dan voor jouw gezin in privé? Is er voldoende inkomen en vermogen beschikbaar?

Kortom, als ondernemer wordt er veel van je gevraagd. Jouw financieel planner kan je helpen om op basis van een integraal financieel plan zakelijk en privé in balans te krijgen, zodat jij beslissingen kunt nemen op basis van een helder inzicht en met kennis van de mogelijkheden.

Veelgestelde vragen

Als dat het geval is, dan heb je het goed geregeld. Je hebt je verantwoordelijkheid genomen om ook goed voor je personeel te zijn als je zelf niet meer aanwezig kunt zijn. Daarnaast heb je meerwaarde gecreëerd in je onderneming voor een toekomstige verkoop, want de onderneming kan ook verder zonder jou. Maar ondernemers zitten zelden stil. Hoogstwaarschijnlijk dat je nog wel wat dromen en doelen wilt realiseren. Jouw financieel planner heeft zakelijk inzicht en is zelf ondernemer. Vanuit die achtergrond kan hij jou prima adviseren en begeleiden.

Je hoopt natuurlijk dat je aan het einde van de looptijd van de verzekering kunt zeggen dat je geen beroep hebt hoeven doen op deze verzekering. Dat betekent immers dat je gezond bent en dat is een groot goed. Toch is het van belang dat de verzekering regelmatig getoetst wordt.  Is jou wel eens aangeboden om het verzekerd bedrag bijvoorbeeld te verlagen of zelfs de verzekering op te zeggen? Dat zou zomaar eens de conclusie kunnen zijn die volgt uit een integraal financieel plan van jouw financieel planner. Planners van Waarde houdt rekening met jouw unieke financiële positie in relatie tot jouw onderneming en privé. Ook als een verzekering niet meer nodig is.

Overlijden is een ingrijpende gebeurtenis die impact heeft op de privésituatie, maar ook op je onderneming. Hoe gaat de onderneming, met misschien wel de verantwoordelijkheid voor medewerkers en hun gezinnen, verder na jouw overlijden? Doordat Planners van Waarde op het snijvlak van zakelijk en privé adviseert, kunnen wij jou helpen bij dit soort vraagstukken.

Onderneming en ondernemer

Je bent ondernemer, maar ook een privépersoon met mogelijk een partner en kinderen. Je hebt verantwoordelijkheid naar je onderneming en personeel, maar ook naar je gezin. Binnen de onderneming bepaal jij de regie, je staat voor belangrijke keuzes en wilt de juiste beslissingen nemen.

Ondernemen en ondernemer

Bedrijfsoverdracht

Je hoort het vast wel eens. Als je een onderneming start moet je al bezig zijn met een stip op de horizon, de bedrijfsoverdracht. Maar er gebeurt nog zoveel tussendoor. Toch is het goed om hierbij stil te blijven staan. Want, wat als een koper zich morgen meldt, ben je er dan klaar voor?

Ondernemen en bedrijfsoverdracht