Oud-regime lijfrenten

Ze zijn er nog steeds: de oud-regime lijfrenten. In dit artikel gaan we in op vragen als ‘Wat kunnen we ermee?’ en ‘Waar gaat het soms fout?’. We geven geen ultieme opsomming van de mogelijkheden, maar bieden een trigger om de juiste stappen te nemen en te voorkomen dat het fout gaat. Daarnaast benoemen we een aantal minder bekende maar interessante mogelijkheden en enkele valkuilen.

Waar hebben we het over?
Oud-regime lijfrenten, ook wel lijfrenten onder het fiscale regime pre-brede herwaardering genoemd, zijn lijfrenteverzekeringen die:
● afgesloten zijn tegen een eenmalige koopsom vóór 1 januari 1992 of
● afgesloten zijn tegen premiebetaling op uiterlijk 16 oktober 1990 en niet verhoogd.

De pre-brede herwaardering lijfrente, afgekort de PBHL, is één van de weinige financiële producten waarvan de fiscale regels de laatste dertig jaar bijna ongewijzigd zijn gebleven. Juist dat biedt mogelijkheden.

Hoe was het ook alweer?
Eigenlijk komt het hierop neer: de premie is ooit afgetrokken bij een aangifte inkomstenbelasting en de uitkering wordt belast bij degene die de uitkering ontvangt. Dat mag, uitzonderingen daargelaten, iedereen zijn. Dit is natuurlijk geen juridische definitie, maar het geeft wel de hoofdregel weer.

Wat kun je er dan mee?
Uitkeren aan jezelf
Heb je zelf een oud-regime lijfrentepolis, dan kun je die aan jezelf laten uitkeren. Dat kan in termijnen met een uitkeringsduur naar keuze, maar ook in één keer. Over de uitkering betaal je inkomstenbelasting. Ook als je in één keer uitkeert, blijft het daarbij. Er is dan dus geen (extra) revisierente verschuldigd, zoals bij later afgesloten lijfrenten het geval is. Is je lijfrentekapitaal dus niet zo hoog of heb je in één jaar een aanvulling nodig op je inkomen, dan kun je deze optie gebruiken en eventueel het belastbaar inkomen middelen over drie jaar.

Wettelijk is er bij de PBHL geen beperking gekoppeld aan de leeftijd. Een PBHL kan echter alleen worden ondergebracht in een verzekering, dus niet in een bancair product. Daardoor zit er wel een beperking in de leeftijd die een verzekeraar hanteert als verzekerd-lijf op de polis. Hier kun je mee spelen. Er zijn situaties denkbaar dat je zelf eigenaar van de polis bent, zelf de uitkering ontvangt, maar deze afhankelijk maakt van de leeftijd van een ander (de verzekerde), bijvoorbeeld (één van) je kinderen. Zo loopt de uitkering mogelijk door na jouw overlijden en beslis je in de polisopmaak wie dan de resterende uitkeringen ontvangt.

Schenken van de uitkering
Ook met betrekking tot schenken zijn er verschillende mogelijkheden. Je schenkt de uitkering bijvoorbeeld aan je kinderen. Daarbij zijn zij inkomstenbelasting verschuldigd, maar geen schenkbelasting. Misschien is het volgende een leuke optie. Je hebt de jubelton voor de eigen woning al geschonken aan je kinderen, maar wilt ze verder helpen. Dan kun je hun inkomen aanvullen met de PBHL-uitkering uit je lijfrentepolis. Zij betalen dan wel inkomstenbelasting, maar die zou je anders zelf ook betalen. Daarnaast zijn de schenkingen onbelast.

Schenken van de polis
Je kunt de kinderen ook je lijfrentepolis schenken. Deze kunnen zij dan weer voortzetten en zelf kiezen wanneer en aan wie ze die laten uitkeren. Daarmee is het een prachtige aanvulling op hun eigen pensioeninkomen of kan deze dienen als studiekostenvergoeding voor de kinderen.
De uitkeringen zijn dan wel belast, maar het tarief kun je door goed te plannen minimaliseren of mogelijk rond de 0% houden. Over de waarde van de geschonken polis is wel schenkbelasting verschuldigd, maar die wordt met 30% gekort door de toekomstige IB-claim.

Enkele valkuilen
Let op! Het lijkt zo eenvoudig, maar er zijn enkele valkuilen. Een paar voorbeelden:

  • Het oude fiscale regime blijft in stand wanneer de nieuwe verzekering een voortzetting is van de vorige. Je kunt verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde wijzigen, maar niet alle drie in één keer. Dan is het fiscaal gezien namelijk geen voortzetting meer, met alle gevolgen van dien.
  • Een senior kan zijn eigen uitkering hard nodig hebben. Maar wat als hij ‘vroeg’ overlijdt? Dan vervallen de verdere uitkeringen. Dat kan met een andere verzekerde persoon worden ondervangen.
  • Het is mooi om te kunnen schenken aan de kinderen of kleinkinderen voor hun studie. Maar wat als ze vervolgens met een Porsche aan komen rijden? Had dan maar de grip op de uitkering gehouden.

Wij zien veel situaties waarbij de intenties goed waren, maar waar het in de uitvoering fout gaat. Samenvattend kunnen we stellen dat pre-brede herwaardering lijfrenten veel mogelijkheden bieden. Je kunt ze uitstekend gebruiken in je financiële planning, maar laat je daarbij dan wel informeren door iemand die van de hoed en de rand weet. Een vergeten detail kan grote gevolgen hebben.

 

 

 

 

 

Wil je ook op de hoogte blijven? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.

« Terug naar overzicht