Schenken op papier, is dat iets voor jou?

Er zijn vele redenen waarom je geld zou kunnen schenken. Zo zou je bijvoorbeeld een geldbedrag kunnen schenken om je kinderen financieel te ondersteunen, of zou je hen kunnen helpen bij de aankoop van hun eerste huis of volgende woning. Een andere reden zou kunnen zijn dat je op deze manier belasting wilt besparen. Hoe werkt dat dan?
Een bijzondere manier van schenken, is ‘schenken op papier’. Bij een schenking op papier vindt de overdracht van het vermogen niet in contanten plaats, maar alleen op papier. Bijvoorbeeld omdat je het geld nodig hebt voor je eigen pensioen of omdat het ‘vastzit’ in onroerend goed of beleggingen. Schenken op papier kan voordelig zijn, omdat het bedrag dat je schenkt niet meetelt in je nalatenschap en er zodoende geen erfbelasting over verschuldigd is. Door op papier te schenken, kun je schenken en toch de beschikking houden over je vermogen.

Notariële akte vereist
Schenken op papier is ook wel bekend als schenken tegen schuldigerkenning. Voor schenken op papier is een notariële akte vereist. Je legt in deze notariële akte vast welk bedrag je wilt schenken en blijft het geschonken bedrag tegelijkertijd schuldig. Anders gezegd: je schenkt geld aan je kinderen, maar leent het daarna in feite weer terug van hen. In de notariële akte wordt vastgelegd dat het geschonken bedrag pas opeisbaar is bij jouw overlijden. Tot dat moment blijf je dus zelf de beschikking houden over je vermogen. Je bent hierdoor vrij om met je vermogen te doen wat je wilt.

Rentebetaling
In de notariële akte leg je ook vast welke rente je over het schuldig erkende bedrag aan je kinderen moet betalen. Deze moet minimaal 6% zijn. Voor jou als schenker is van belang om hier rekening mee te houden met betrekking tot je toekomstige inkomsten en uitgaven. Je moet deze rentebetaling namelijk wel kunnen blijven voldoen, anders moet er bij overlijden alsnog erfbelasting betaald worden en is het belastingvoordeel verdwenen. Het is dus zaak om alleen een schenking op papier te doen als je pensioen is veilig gesteld.
Toch kan deze “gedwongen” rentebetaling ook erg aantrekkelijk zijn. Als je vermogen namelijk groot genoeg is om de jaarlijkse betalingen te kunnen doen, zorg je er op deze manier voor dat er extra vermogen bij leven wordt overgeheveld naar je erfgenamen. Als je hier tijdig mee begint, kan dit een behoorlijke besparing opleveren in de te betalen erfbelasting bij overlijden.

Fiscale aspecten
Helaas wordt er ook bij een schenking op papier schenkbelasting geheven. Die is in de basis voor rekening van je kinderen, tenzij je afspreekt dat de schenking vrij van recht wordt gedaan. In dat geval neem jij de schenkbelasting voor je rekening.
In 2021 mag je € 6.604,00 belastingvrij schenken aan een kind. Over het bedrag daarboven tot en met € 128.751,00 is je kind 10% schenkbelasting verschuldigd. Schenk je dus meer dan € 135.355,00 (de vrijstelling plus € 128.751,00), dan is je kind over het meerdere 20% schenkbelasting verschuldigd.
Omdat de belastingtarieven van de erfbelasting gelijk zijn aan die van de schenkbelasting, kan het voordelig zijn om je vermogen bij leven zoveel mogelijk weg te schenken, zodat het hoge tarief van 20% bij overlijden zoveel mogelijk vermeden wordt.
De schuld die samenhangt met de schenking op papier vermindert daarnaast je box 3-vermogen. Hier staat tegenover dat de vordering van het geschonken bedrag bij je kinderen onderdeel van hun box 3-vermogen wordt. Afhankelijk van hun overige vermogen betalen zij hier jaarlijks vermogensrendementsheffing over. Deze heffing kunnen zij bijvoorbeeld betalen uit de rente die zij jaarlijks van je ontvangen. Als je kinderen een lager box 3-vermogen hebben dan jij, kan dit op familie niveau een besparing opleveren voor de inkomstenbelasting.

Wetswijziging box 3 per 1 januari 2021
Per 2021 zijn de tarieven voor box 3 gewijzigd. Het heffingsvrij vermogen is per 2021 verhoogd naar € 50.000 (voor fiscaal partners € 100.000). Verder zijn de schijven in box 3 gewijzigd en is het te betalen belastingtarief omhoog gegaan naar 31%. Een groot deel van de belastingplichtigen in box 3 gaat er hierdoor op vooruit. Echter, als je een vermogen in box 3 hebt van meer dan € 100.000,00 (voor fiscaal partners meer dan € 200.000,00), dan zal de wetswijziging tot een lastenverzwaring leiden. Over het meerdere betaal je namelijk niet meer de gebruikelijke 1,2%, maar 1,4% tot zelfs 1,7%. Schenken aan je kinderen kan op deze manier dus nog aantrekkelijker worden, als je kinderen een lager box 3-vermogen hebben dan jij.

Inzicht in je situatie
Wil je weten wat schenken op papier in jouw situatie kan betekenen? En wil je de gevolgen van de rentebetalingen aan je kinderen op lange termijn inzichtelijk maken? Planners van Waarde helpt je graag. In een Vermogensplanning geven wij graag de mogelijkheden en gevolgen voor je weer.

« Terug naar overzicht