Vermogensplanning = vermogensbeheer?

Als we in gesprek zijn met ondernemers en vermogende particulieren, dan ervaren wij dat de begrippen vermogensplanning en vermogensbeheer nog wel eens door elkaar gebruikt worden. In de praktijk blijken de verschillen groter te zijn dan je denkt.

Wat is vermogensplanning?

Bij vermogensplanning gaat het over je totale vermogenspositie, zoals een woning, tweede woning, schulden, vorderingen, spaargeld en beleggingen. Ook ondernemingsvermogen kan een onderdeel zijn van je totale vermogenspositie, waarover later meer. Wat betekent het vermogen voor mij en hoeveel vermogen heb ik nodig om mijn toekomstige uitgaven te financieren of andere financiële doelen te bereiken? Hoeveel rendement heb ik daarvoor nodig?

Een vermogensplanning kan je helpen om de juiste keuzes te maken hoe dit vermogen te investeren. Het geeft duidelijkheid over vragen als het al dan niet aanhouden van reserves op de spaarrekening, het investeren in vastgoed, het (deels) aflossen van een hypotheek, het starten met schenken van vermogen aan de volgende generatie versus het houden van reserve voor eigen gebruik et cetera. Als deze vragen beantwoord zijn, dan weten we ook hoeveel vrij vermogen beschikbaar is. Daaruit volgt of beleggen wel de juiste keuze is, of dat sparen ook nog steeds een goede optie is.

Vermogensplanning en ondernemingsvermogen

Ondernemers kunnen vermogen opbouwen in de onderneming en/of onder voorwaarden overboeken naar privé. Fiscale of rendementsoverwegingen kunnen aan deze keuzes ten grondslag liggen. Bij hoeveel rendement op vermogen is het verstandig om het vermogen aan te houden in de onderneming of privé. De nieuwe berekeningsmethodiek van heffen van box 3-belasting kan hier een grote rol in spelen. Inmiddels is bekend geworden dat spaargeld belast wordt met 0,12% van het vermogen en alles anders dan spaargeld wordt belast met 1,97% belasting van het vermogen.

Als uit de vermogensplanning en de inventarisatie duidelijk wordt dat beleggen een optie is, dan kan beleggen door middel van vermogensbeheer een goede oplossing zijn, als je dit niet zelf wilt doen. Vermogensbeheer kan dus één van de vele beschikbare opties uit een vermogensplanning zijn en is derhalve niet altijd vanzelfsprekend.

Vermogensbeheer

Vermogensbeheer is mogelijk in vele verschillende soorten en maten. Er zijn ongeveer 130 vermogensbeheerders actief in Nederland, elk met hun eigen plan van aanpak en kostenstructuur. Kies ik voor individuele aandelen of obligaties, al dan niet in combinatie met optieconstructies? Kies ik voor beleggingsfondsen, (index) trackers, of een combinatie van deze varianten als mijn totale vermogen hiervoor toereikend is? Naast de invulling van vermogensbeheer kan ook de kostenstructuur belangrijk zijn in de te maken keuze. Deze kunnen immers variëren van zo’n 0,5% tot circa 1,5% beheervergoeding op het belegd vermogen.

De nieuwe berekeningsmethodiek van de box 3-belasting vraagt speciale aandacht voor laag renderende beleggingen, zoals obligaties. In korte tijd is het rendement van vrijwel nihil opgelopen naar zo’n 3 tot 4%. Als het huidige rendement beperkt is tot 3 à 4% in obligaties en er moet nog rekening gehouden worden met 1,97% box 3-heffing en gemiddeld 1% voor een vermogensbeheerder, loont het dan wel voldoende om te beleggen in obligaties of is sparen dan ook weer een optie? Of kies ik voor beleggen in de BV (voor zover aanwezig) voor de laag renderende beleggingen en bijvoorbeeld aandelen in privé met een hoger prognoserendement? Kortom, uitdagende keuzes moeten weer gemaakt worden door veranderende marktomstandigheden en fiscale wetgeving.

Het belang van vermogensplanning

Je merkt het al. Een goede vermogensplanning is van groot belang om de juiste keuzes te kunnen maken, zowel tussentijds, als de fiscale spelregels of je eigen persoonlijke wensen en doelen veranderen, als ook in de toekomst.

Wil je meer weten? De Planners van Waarde helpen je graag verder met een goede vermogensplanning en eventuele keuze en begeleiding naar één of meerdere vermogensbeheerders.

 

 

 

Wil je ook op de hoogte blijven? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.

« Terug naar overzicht