Waarom Financieel inZicht voor je personeel veel onrust weg kan nemen

Pensioen is een onderwerp dat regelmatig wordt besproken in bijvoorbeeld de media, bij de sportclub en op het werk. De reden hiervoor is dat elke inwoner van Nederland te maken heeft met pensioen. Overigens wil dat niet zeggen dat iedereen zich bewust bezighoudt met pensioen. Meer dan een kwart van de mensen houdt zich niet actief bezig met hun pensioen en een miljoen werkenden bouwt zelfs helemaal geen pensioen op.

Inkomen na pensionering

Als we bij Planners van Waarde over pensioen praten, hebben we het niet alleen over de klassieke term pensioen, maar over een verzameling van een aantal inkomensbronnen. Dat kunnen onder andere zijn:

AOW:
De AOW is een basispensioen van de Rijksoverheid. Afhankelijk van de duur dat je in Nederland hebt gewoond of gewerkt, ontvang je vanaf je AOW-leeftijd tot overlijden een AOW-uitkering. Door de stijgende levensverwachting, stijgt de AOW-gerechtigde leeftijd de laatste jaren mee.

Werknemerspensioen:

Dit is pensioen dat bij een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij wordt opgebouwd. Sommige branches zijn verplicht aangesloten bij een pensioenfonds. Andere werkgevers zien pensioen als een prima secundaire arbeidsvoorwaarde voor hun personeel en sluiten bijvoorbeeld een pensioen af bij een verzekeringsmaatschappij.

Lijfrente:
Een lijfrente is een manier om aanvullend pensioen op te bouwen. Daarom wordt dit ook wel het privépensioen genoemd. Werknemers en ondernemers kunnen op deze manier, fiscaal vriendelijk, (extra) pensioen opbouwen. Hierbij leg je eenmalig of periodiek een bedrag in bij een bank of verzekeraar. Op het moment dat je met pensioen gaat, stort je het opgebouwde tegoed af in een uitkerende lijfrente. Je krijgt dan periodiek een bepaald bedrag uitgekeerd.

Vermogen:
Met vermogen kan voor extra inkomen gezorgd worden. Denk hierbij aan je vermogen op de spaarrekening of in beleggingen, maar ook de huuropbrengsten vanuit vastgoed. Dit vermogen kan zich zowel in privé als in de BV bevinden.

“Pensioenonzekerheden”

De laatste jaren ging het bij pensioenen met name over de dekkingsgraden van de pensioenfondsen. Door de lage rente moesten de pensioenfondsen grote buffers achter de hand houden, waardoor geen indexatie kon plaatsvinden of pensioenen zelfs werden gekort. Daarnaast speelde de gestegen levensverwachting een rol, waardoor pensioenuitkeringen niet werden geïndexeerd.

Gestegen rente en inflatie

De rente is het laatste halfjaar fors gestegen, waardoor de dekkingsgraad van veel pensioenfondsen is gestegen. Hierdoor is het voor veel pensioenfondsen weer mogelijk om de pensioenuitkeringen te indexeren. Nu dient zich echter een nieuw probleem aan en dat is de inflatie. Door ontwikkelingen in de wereld, zoals de oorlog in Oekraïne en de klimaatcrisis, is de inflatie enorm gestegen. In september 2022 bedroeg de inflatie 17,1 procent. Dat is hetzelfde percentage als de inflatie van de afgelopen tien jaar tezamen, iets wat een jaar geleden ondenkbaar was. Daardoor zal waarschijnlijk, ondanks de indexatie van de pensioenen, de koopkracht dalen, omdat de prijzen nu eenmaal harder stijgen dan de pensioenuitkering.

Nieuw pensioenstelsel

Een andere onzekerheid waar werknemers mee te maken krijgen is de wijziging van ons pensioenstelsel. De wijzigingen worden doorgevoerd omdat pensioenfondsen hoge buffers moeten aanhouden, waardoor de pensioenen vele jaren niet zijn verhoogd. In de nieuwe regeling wordt nog steeds pensioen opgebouwd via de AOW en via de werkgever. De grootste verandering is dat iedereen pensioen gaat opbouwen via een beschikbare premieregeling, waarbij er geen belofte meer wordt gedaan over de hoogte van de uitkering. De pensioenuitvoerder belegt de pensioenpremie, houdt rekening met de verschillende risico’s en houdt voor deelnemers een persoonlijk pensioenvermogen bij. De fluctuaties in de uitkerende pensioenen kunnen hierdoor groter worden. Als het goed gaat met de beurzen gaat het verwachte pensioen en de uitkering omhoog. Bij tegenvallers kan de pensioenuitkering echter lager zijn.

Nabestaandenpensioen op risicobasis

In het huidige pensioenstelsel wordt in veel gevallen het nabestaandenpensioen opgebouwd. Als een werknemer dus uit dienst gaat, blijft er in veel gevallen een bepaald opgebouwd nabestaandenpensioen premievrij staan. Dat gaat veranderen in het nieuwe pensioenstelsel, waar het nabestaandenpensioen alleen nog maar op risicobasis verzekerd wordt. Bij uitdiensttreding krijgt men dus geen premievrije waarde mee.

Financieel inZicht van Planners van Waarde

Bovenstaande “pensioenonzekerheden” kunnen tot vragen en onrust bij je personeel leiden. Als werkgever wil je dit natuurlijk voor zijn. Want tevreden personeel wil iedereen. Gelukkig kun je hier wat aan doen. Met Financieel inZicht van Planners van Waarde geef je je personeel inzicht in hun totale financiële huishouding, inclusief het pensioen. Door periodiek inzicht te geven in wat alle wijzigingen betekenen en ook oplossingen aan te reiken, kan een heleboel onzekerheid weggenomen worden. Vandaar dat Financieel inZicht door veel werkgevers niet alleen als een prima secundaire arbeidsvoorwaarde wordt gezien, maar het zorgt er ook nog eens voor dat je financieel bewust personeel krijgt.

Wil je ook financiële onrust bij je personeel wegnemen? Neem dan contact op met je planner van Planners van Waarde.

 

 

 

Wil je ook op de hoogte blijven? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.

« Terug naar overzicht