We hebben een nieuw pensioenakkoord!

Het pensioenakkoord komt eraan. Dat gaat gevolgen hebben voor werkgevers en werknemers. Dit artikel is voor de werkgever. Wat komt er op je af en moet je hier nu al rekening mee houden?

Een onderdeel van het pensioenakkoord
Als gevolg van het pensioenakkoord gaat er voor alle pensioenen in Nederland iets veranderen. In dit artikel gaan we in op de gevolgen voor pensioenen die zijn ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Pensioenregelingen waar werknemers nu nog gegarandeerde pensioenen opbouwen, zullen moeten worden omgezet. In plaats van over het toekomstige pensioen, worden afspraken gemaakt over de in te leggen premies. Dit geldt ook voor de meeste bestaande beschikbare premieregelingen. En dat heeft gevolgen voor de pensioenlasten.

Gevolgen voor de werkgever
Eén van de wijzigingen die wordt opgenomen in het pensioenakkoord, gaat over de hoogte van de premies. In veel verzekerde pensioenregelingen wordt verschil gemaakt in premie tussen jonge en oudere werknemers. Jonge werknemers betalen een relatief lage premie, voor ouderen liggen de premies aanzienlijk hoger. De reden hiervoor is dat jonge mensen meer tijd hebben om rendement te maken op hun pensioeninleg dan de oudere generatie.

Onder het nieuwe pensioenakkoord wordt deze regel afgeschaft. De hoogte van de inleg in de pensioenpot van de werknemer wordt losgekoppeld van zijn leeftijd. Er komt binnen een pensioenregeling een percentage van het loon dat voor iedereen voldoende moet zijn om een redelijk pensioen op te bouwen.

Jonge mensen gaan hierdoor een hogere premie betalen. Als dit wordt doorberekend aan de werknemers, gaan zij dat terugzien in hun nettoloon. Oudere werknemers gaan minder pensioen opbouwen. De verwachting is dat beide groepen gaan vragen om compensatie. Mogelijk wordt dit voor werkgevers een forse lastenverzwaring. Wel komt er een langdurige overgangsregeling.
Wie in de oude regeling zit kan daar voor onbepaalde tijd in blijven zitten. Personeel dat na 01-01-2026 in dienst komt, moet worden ondergebracht in een pensioenregeling die past binnen de nieuwe wettelijke kaders.

Twee pensioenregelingen?
De overgangsregeling voor verzekerde pensioenregelingen heeft flinke organisatorische gevolgen voor werkgevers. Mogelijk lopen dan twee verschillende pensioenregelingen naast elkaar. Dat betekent extra administratieve lasten en onduidelijkheid. De loonkosten voor een nieuwe jonge werknemer worden hoger dan die voor een bestaande werknemer van dezelfde leeftijd. Ook schatten wij in dat oudere werknemers minder snel zullen overstappen naar een nieuwe werkgever, omdat zij dan mogelijk flink gaan inleveren in hun pensioenopbouw.

2026 Nog ver weg?
Er zijn bij verzekeraars nog veel lopende pensioencontracten die vóór 2026 aflopen, veelal per 31 december van elk jaar. Vragen die bij verlenging van het contract kunnen gaan spelen zijn: Wat moet ik aanpassen in mijn pensioenregeling om te voldoen aan de nieuwe eisen? Moet ik een dubbele regeling afsluiten of kan ik alles laten zoals het nu is? Wat heeft dat voor gevolgen voor mijn personeel? Het is zaak om op tijd aan de slag te gaan en te laten beoordelen op welke wijze het contract kan worden verlengd of moet worden aangepast. Hierbij kun je nu al rekening houden met het pensioenakkoord per 1-1-2026. Dat vraagt nu om een investering, maar het bespaart je straks een dubbele administratie en extra kosten. Ondanks het feit dat de details van het akkoord nog moeten worden ingevuld, adviseren we je om nu al actie te ondernemen door in gesprek te gaan met je pensioenadviseur. Nu vooruitkijken kan straks in je voordeel werken.

 

« Terug naar overzicht