integratie vermogen en estateplanning

Integratie vermogensplanning en estateplanning

Schenken van ouders aan kinderen of goede doelen is een populaire eindejaarsactie, ieder jaar weer opnieuw. Deze periode ligt net weer achter ons. In een eerder artikel hebben we al eens aandacht geschonken aan de voordelen van schenken aan het begin van het jaar. Nu nemen we je mee in een praktijkcasus, waarin we onze rol laten zien bij een vermogende relatie in combinatie met estateplanning.

Via het netwerk kwamen we in contact met een onderneemster met een eigen woning op haar naam, die al vele jaren samenwoont zonder samenlevingscontract en testament. Bijzonder? Het kan een bewuste keuze zijn, maar het vraagt wel extra aandacht van ons als financieel planner om mogelijk ongewenste situaties te beperken of te voorkomen.

Centrale vraag en plan van aanpak

De centrale vraag van deze onderneemster was wat te doen met het inmiddels behoorlijk toegenomen vermogen door onder meer eerdere schenkingen en de al geplande hoge schenkingen van haar moeder in verband met haar gezondheidssituatie.

Ons voorstel van een aanpak op basis van een integraal vermogensplan verraste onze relatie en dat werd verder versterkt toen ook nog navraag werd gedaan naar het testament van moeder en de afhandeling van de nalatenschap van de in 2014 overleden vader. Immers, heeft schenken van grote bedragen nog wel nut voor het besparen van erfbelasting, als niet in beeld is hoe de afhandeling van de nalatenschap van haar vader naar de toekomst uitpakt? Hier komen vermogensplanning en estateplanning dus samen. Na uitleg over de voordelen van deze integrale aanpak was de overtuiging snel daar.

Nadat de wensen, doelen en de mate van risicobereidheid in beeld waren gebracht, hebben we een goede vermogensplanning kunnen realiseren. Vervolgens is de keuze en uitvoering voor twee vermogensbeheerders uit onze selectie van preferred suppliers door ons begeleid en in de vermogensplanning geïntegreerd. Bij het bepalen van de risicobereidheid is rekening gehouden met het te verwachten vermogen van moeder, nu ook haar vermogen in beeld was. Tevens is duidelijk geworden dat extra hoge schenkingen geen extra positief effect hebben op het beperken van toekomstig te betalen erfbelasting.

Estateplanning na vermogensplanning

Nu de huidige en toekomstige vermogenspositie goed in beeld was gebracht, kon ook het samenlevingscontract en het testament op een goede manier worden ingevuld, passend bij onze relatie. Daarbij is ook rekening gehouden met de positie van de inwonende partner. Tevens is het levenstestament geregeld. Het testament van moeder kon ook nog op een aantal details worden aangepast nu de gehele familie bij ons in beeld was, waardoor mogelijk ook de toekomstige erfbelasting kan worden beperkt.

Conclusie van relatie
Volgens onze relatie heeft deze werkwijze haar geleerd dat door inzichten in de (toekomstige) vermogenspositie nu betere keuzes konden worden gemaakt dan zonder dit inzicht en dat wij verder gaan dan ‘u vraagt en wij draaien’. Dat is ook precies zoals wij onze rol willen invullen voor onze relaties: kijken naar het bredere perspectief en vragen stellen die niet altijd direct voor de hand liggen. Dit alles doen wij op basis van een integrale planning, waarbij vermogensplanning en estateplanning samenkomen. Zo kunnen wij die adviezen geven die voor jou van waarde zijn.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Kies dan je eigen onafhankelijk financieel planner via onze website en laat je informeren wat hij of zij voor jou kan betekenen.

 

 

 

 

Wil je ook op de hoogte blijven? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.

« Terug naar overzicht