Schenken en erven

Een onderdeel van je financiële planning is estateplanning, ook wel nalatenschapsplanning genoemd. Het is van belang om hier tijdig een goed beeld van te krijgen zodat je je zaken optimaal kunt regelen.

Wanneer er vermogen over is, is daarover vaak meerdere keren belasting over betaald. Bij grotere vermogens, privé en/of zakelijk, komt de erfbelasting in beeld. Op deze belastingdruk kunnen je invloed uitoefenen door bijvoorbeeld te schenken bij leven en/of een goed testament te regelen. Immers, over geschonken vermogen kan in beginsel geen erfbelasting meer verschuldigd zijn. Daarnaast is een testament van belang om zaken goed te regelen en na te laten.

Bij planning en regisseren van je nalatenschap komen tal van vragen kijken. Wanneer je bijvoorbeeld besloten hebt dat je wilt schenken, hoe weet je dan of het financieel ook past? En wat het meest gunstig is? Kun je je vermogen definitief missen? En hoeveel erfbelasting kun je besparen voor je erfgenamen?

Een integraal financieel plan geeft inzicht in inkomen en de ontwikkeling van jouw vermogen in de tijd, waarin ook mogelijke (tijdelijke) tekorten moeten worden opgevangen. Op basis van ons inzichtelijk advies kun je de juiste beslissingen nemen. Dat geeft een rustig en goed gevoel.

Schenken

Je hebt vermogen gespaard, inmiddels een hypotheekvrije woning en mogelijk zelf al eens een erfenis ontvangen. Je vraagt je af: ‘is het al verstandig om nu al te schenken, welke vormen van schenken zijn er thans mogelijk, wat betekent het als mijn kinderen scheiden of overlijden?’

Schenken

Erven

Stel, je erft een flink geldbedrag. Ga je dan je hypotheek aflossen, wilt je sparen of beleggen of wilt je je kinderen laten meedelen (schenken). En wanneer het om grote vermogens gaat, hoe ga je dat dan beheren?

Erven

Testament

De wetgever heeft geregeld wie, in geval van overlijden, de erfgenamen zijn. Als je geen testament hebt dan wordt de nalatenschap verdeeld onder de wettelijke erfgenaam. Op zich een prima regeling. Toch kan er reden genoeg zijn wel een testament op te stellen.

Testament en levenstestament